kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמה לספר הזהר מד  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       

                                                    

                                                              44.


Ir prieš „13 metų“ (dvasinė kategorija) nėra juntamas šio „taško širdyje“ atsivėrimas.
Tačiau po „13 metų“, kai žmogus pradeda užsiiminėti Tora ir priedermėmis,
atsiveria jam „taškas širdyje“.
Tai reiškia, kad žmogus pradžioje užsiima Tora ir priedermėmis be jokios intencijos,
t.y. be „meilės ir baimės“, kaip pridera aptarnauti Karalių.

Tačiau net užsiimant „lo lišma“ šis „taškas širdyje“ pradeda dideti ir „rodyti save“.
Tai reiškia, kad priedermių atlikimui nereikalinga intencija,
t.y. netgi veiksmas be jokios intencijos gali „ištyrinti“ norą gauti žmoguje.
Tačiau tik pirmos pakopos dydžiu, kuris vadinamas „domem“ (negyvas).


Ir tuo dydžiu, kiek žmogus ištyrino savo noro gauti dalį „domem“,
tuo dydžiu jis stato savo „tašką širdyje“ iš 613 sudėtinių dalių (organų),
ir šis taškas vadinamas „domem šventa siela“.
Todėl, kai žmogus atlieka visas 613 veiksmo priedermes,
yra pastatomos 613 „taško širdyje“ sudėtinės dalys (organai).
Tai reiškia, kad 248 dvasiniai „organai“ yra pastatomi, vykdant 248 priedermes „daryk“,
ir 365 dvasinės „gyslos“ yra pastatomos, atliekant 365 priedermes „nedaryk“.
Kol žmogus tampa „užbaigtas“ šventos sielos objektas (parcufas).


Ir tada žmogaus siela pakyla ir „apsirengia“ į sfirą malchut,
kuri yra dvasiniame Asijos pasaulyje.
Tai reiškia kad visos dvasinės šio pasaulio domem, comeach ir chai sudėtinės dalys,
atitinkančios šią Asijos pasaulio sfirą malchut,
aptarnauja ir padeda žmogaus nefeš parcufui.
Ir siela nefeš dydžiu „padaro protingas“ (atgaivina) šias sudėtines sielos dalis,
taip kad „intelektas“ (muskalot) pasidaro šių dalių dvasinis maistas,
duodantis jėgų augti ir didėti,
ir pritraukti pasaulio Asijos sfiros malchut šviesą visu tobulumu,
kad ji galėtų šviesti žmogaus kūne.
Iš tikro ši tobulumo šviesa padeda žmogui didinti pastangas Toroje ir priedermėse,
bei pakilti į kitas pakopas.


Ir kaip jau sakėme, kad su žmogaus kūno gimimu,
iškart gimsta ir apsirengia jame „nefeš šviesos taškas“.
Taip ir čia, kai tik yra pastatomas visas šventas nefeš parcufas,
jame iškart gimsta aukštesnės pakopos „taškas“,
t.y. paskutinis pasaulio Asija šviesos ruach aspektas,
kuris apsirengia į parcufo nefeš vidų.


Ir tokiu keliu gimsta visos pakopos,
t.y. su kiekvienos žemesnės pakopos atsiradimu (užbaigimu),
iškart išeina paskutinė aukštesnės pakopos dalis.
Tai yra visas ryšys tarp žemesnio ir aukštesnio pacufo, iki pačių didžiausių dvasinių aukštybių.
Ir šio „taško“, kuris nusileidžia iš aukštesnės pakopos dėka,
galima pakilti į visą aukštesnę pakopą.