kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                          

                                                              41.


Knyga Zohar aiškina Mišlei (Patarlės), sako Kūrėjas:
„Ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Klausia: „Kur galima rasti Kūrėją?“
Ir atsako, kad niekur kitur negalima surasti Kūrėjo, tik Toroje.


Taip pat pasakyta: „Tu esi Kūrėjas besislepiantis“,
t.y. Kūrėjas slepia save šventoje Toroje.
Ir reikia teisingai suprasti išminčių žodžius.
Juk iš pirmo žvilgsnio atrodytų,
kad Kūrėjas yra pasislėpęs tik materialiuose dalykuose ir veiksmuose,
ir taip pat visoje mūsų pasaulio tuštytėje, t.y. Toros „išorėje“.
Todėl kaip galima tvirtinti atvirkščiai,
kad tik Toroje slepia save Kūrėjas?
Taip pat, jei Kūrėjas „slepiasi“,
tai tik tam, kad Jo ieškotų.
Iš tikro kodėl žmogui reikalingos visos šios „slėpynės“?
Ir dar parašyta, kad kiekvienas, ieškantis Kūrėją,
suras Jį, kas yra suprantama iš parašymo:
„ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Iš tikro reikia gerai suprasti,
kas yra šis „ieškojimas“, kas – „atradimas“.
Taip pat, kokia yra jų prasmė?