kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

הקדמה לספר הזהר כט  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                                  

                                                            29.


Dabar mums atsiveria galimybė atsakyti į Antrą klausimą:
Koks mūsų vaidmuo šioje ilgoje realybės grandinėje?

Kur mes esame tik mažos šios grandinės daleles trumpuose savo gyvenimo metuose?


Ir žinok, kad mūsų darbas per 70 mūsų gyvenimo metų dalinasi į keturias dalis:

Pirma dalis.
Šioje dalyje mes turime pasiekti milžinišką „norą gauti“ be jokių apribojimų, visame „sugedimo“ dydyje, kurį mums duoda keturių netyrų pasaulių A – B – J – A sistema.
Tai reiškia, kad jei nebus pas mus šio sugadinto noro gauti, mes negalėsime jo ištaisyti, nes niekas negali ištaisyti jokio dalyko, kurio pats neturi.
Ir todėl mums neužtenka vien tik to noro gauti, kuris yra įdiegtas mūsų kūnuose su gimimu, todėl
dar, ne mažiau 13 metų (dvasinis lygis), „klipot“ ir „nešvarumų“ sistema turi valdyti žmogų ir pateikti jam savo malonumus.
Iš tikro šios „klipot“ siūlomų malonumų šviesos tik didina žmoguje norą gauti.
Tai reiškia, kad malonumai, kuriuos pateikia „klipot“ visai neužpildo noro gauti, o tik praplečia ir padidina jo reikalavimus.


Pvz., kai žmogus gimsta, jis trokšta gauti tik „šimtą“ (vieną porciją – sąlyginis dydis) ir ne daugiau.
Tačiau, kai „sitra achra“ užpildo žmogaus norą šiam „šimtui“ (porcijai), iškart „prasiplečia“ noras gauti ir žmogus jau nori „dviejų šimtų“.
Ir kai „sitra achra“ duoda žmogui „du šimtus“, iškart padidėja jo noras, ir žmogus jau nori „keturių šimtų“...
Todėl, jei žmogus nesuvaldo savęs, kad Toros ir priedermių pagalba ištyrinti savo norą gauti, ir „apversti“ jį į norą sąlygoti, šis noras gauti vis didėja per visus žmogaus gyvenimo metus.

Taip, kad žmogus miršta, o jam lieka tik pusė jo išsipildžiusių troškimų...
Tai yra todėl, kad žmogus randasi „sitros achros“ ir klipot valdžioje valdžioje, kurių vaidmuo yra tik padidinti ir išplėsti žmogaus norą gauti, t.y. padaryti šį norą milžinišku, be jokių apribojimų.
Tai yra tam, kad pateikti žmogui visą „materiją“, su kuria jis galėtų dirbti ir ją „ištaisyti“.