kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות כז  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                       

                                                       27.


Dar turime žinoti, kad „išmintyje apie tiesą“ (kabaloje) yra dvi dalys.
Pirma dalis vadinama „Toros paslaptys“.
Šias paslaptis yra draudžiama atverti, o tik užuomina iš kabalos išminčiaus lūpų mokiniui,
kuris yra nuovokus.
Ir šiai daliai priklauso „maase merkava“ (metafizinės, mistinės) ir „maase berešit“ (pasaulėdaros) paslaptys.
Zoharo išminčiai vadina šią dalį „trys pirmos sfirot“:
keter, chochma ir bina, tai dar yra vadinama parcufo „galva“.


Antra dalis vadinama „Toros skoniai“ (priedermių prasmės).
Apie šią dalį jau leidžiamą kalbėti ir yra didelė priedermė ją atverti.
Zohare ši dalis vadinama septynios apatinės parcufo sfirot, arba parcufo „kūnu“.
Tai reiškia,kad kiekviename šventumo parcufe yra dešimt sfirot, vadinamos:
keter, chochma, bina, chesed, gvura, tiferet, necach, hod, jesod, malchut.
Iš tikro trys pirmos sfirot yra vadinamos parcufo „galva“,
o septynios apatinės vadinamos parcufo „kūnu“.
Ir netgi apatinio žmogaus siela, taip pat dalinasi dešimt išvardintų sfirot, ir taip kiekvienoje dalyje, kaip apatiniame taip ir viršutiniame pasaulyje.
Apie tai, kad septynios apatinės sfirot, parcufo kūnas vadinasi „Toros skoniai“ parašyta:

„Gomurys valgydamas, jaus skonį“.
Todėl šviesos, kurios atsiveria žemiau trijų pirmų „galvos“ sfirot yra vadinamos „skoniais“,
o „galvos“ malchut, t.y. apatinė sfira, vadinama „gomuriu“.
Iš tikro dėl šios priežasties šviesos, atsiveriančios žemiau „galvos“, yra vadinamos „Toros skoniais“.
Ir šios šviesos atsiveria „galvos gomuryje“,
kuris yra visų „skonių šaltinis“, t.y. „galvos“ malchut.
Todėl nuo ten ir žemiau nėra draudimo atverti šias šviesas,
bet atvirkščiai, tas kas tai „atveria“, jo laukia didelis užmokestis.
Ir visi dvasiniai objektai, nuo aukščiausio iki žemiausio, yra skirstomi pagal šią tvarką.

Taip, kad netgi trys pirmos malchut sfirot, esančios Asijos pasaulio gale,
priklauso „Toros paslaptims“, ir yra draudžiama jas atverti.
O septynios apatinės keter sfirot, esančios pasaulio Acilut „galvoje“,
priklauso „Toros skoniams“, ir yra leidžiama jas artverti.
Šie dalykai yra gerai nušviesti kabalos knygose.