kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמה לספר הזהר י  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                          10.


Ir dabar mums atsivėrė galimybė suprasti Ketvirtą tyrinėjimą.
Tyrinėjome, kaip galima, kad Kūrėjo šventumas įgalintų „nešvarumo“ ir klipot sistemos egzistavimą?
Juk žinome, kad ši sistema nutolusi nuo Kūrėjo šventumo nuo vieno krašto iki kito.
Kaip gali būti, kad Kūrėjo šventumas palaikytų ją ir duotų jai egzistenciją?


Iš tikro pradžioje reikia suprasti „nešvarumų“ ir klipot realybės esmę.
Ir žinok, kad klipot, tai tik labai didelis noras gauti.
Kaip sakėme, kad tai ir yra sielų esmė, pagal jų sukūrimo pobūdį,
nes sielos yra pasirengusios gauti visą „užpildymą“, kuris yra kūrimo mintyje.
Tačiau šis „užpildymas“ negali sielose pasilikti tokia (egoistinio gavimo) forma,
nes jei šis „užpildymas“pasiliktų tokia forma sielose,
jos būtų priverstos likti atskirtos nuo Kūrėjo.
Juk „formų skirtumas“ atskirtų jas nuo Kūrėjo.
Ir šio ištaisymo užduotis yra „uždėta“ ant sielų „indų“ , t.y. „norų“.


Todėl Kūrėjas šiam tikslui ir sukūrė visus pasaulius,
bei padalino juos į dvi sistemas.

Ir tai paslaptis:
„Tai prieš tai padarė Kūrėjas“ (Kohelet 7 – 14).
Tai reiškia, kad keturi „šventumo“ pasauliai Acilut, Brija, Jecira, Asija yra priešais keturis
A – B – J – A „nešvarumo“ ir klipot pasaulius.
Iš tikro Kūrėjas „šventumo“ A – B – J – A pasaulių sistemoje įdiegė norą sąlygoti,
ir visiškai pašalino „norą gauti sau“.


Ir šį „norą gauti sau“ Kūrėjas įdiegė į „nešvarumų“ ir klipot A – B – J – A pasaulių sistemą.
Todėl, dėl šio noro „nešvarumų“ sistema yra atskirta nuo visų „šventų“ pasaulių ir nuo Kūrėjo.
Iš tikro klipot ir taip pat, sekantys paskui klipot nusidėjėliai, vadinami „mirusiais“.
Kaip pasakė išminčiai:
„Nusidėlėliai dar savo gyvenime vadinami mirusiais“.
Tai yra todėl, kad „noras gauti dėl savęs“, įdiegtas juose,
yra priešingas Kūrėjo „šventumui“.
Todėl šis egoistinis noras atskiria nusidėjėlius ir klipot nuo „Gyvybių gyvybės“,
t.y. jie yra nutolę nuo Kūrėjo nuo vieno krašto iki kito.
Juk Kūrėjo esybėje nėra visai „gavimo“ aspekto, o vien tik „sąlygojimas“.


Iš kitos pusės, pas klipot nėra visai „sąlygojimo“ aspekto, o vien tik „gavimas sau“, t.y. gavimas savo mėgavimuisi.
Tai reiškia, kad nėra realybėje didesnės priešingybės už šią.
Taip pat jau sakėme, kad dvasinis „nuotolis“ prasideda nuo trupučio „skirtumo formose“ (savybėse) ir užsibaigia visiška priešingybe.