kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

שערי קדושה חלק ג שער ז  

Šventumo vartai Trečia dalis. Septintieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

                    „Šventosios dvasios“ pasiekimas mūsų laikais

Po to, kai perspėjom ankstesniuose vartuose, kad labai sunku pasiekti „šventą dvasią“, tačiau žmogui neverta nusiminti.
Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):
„liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti šventa dvasia“.
Mes esame liudininkai, kad yra išrinktieji, pasiekę „šventą dvasią“ mūsų dienomis, t.y. pasiekę tokį išminties ir ateities pranašavimo lygį, kurio negalėjo pasiekti ankstesnės kartos.
Taigi, kad „nenusileistų rankos“, kiekvienam, norinčiam pasiekti šventumą, paaiškinsiu tai „adatos skylutės“ dydžiu, o Kūrėjas neslepia gerumo nuo einančių į tobulumą.


              Štai keletas patarimų, šventos dvasios pasiekimui.
Pats patikimiausias būdas, kaip parašyta Tana de bei Elijahu, tai kelias kuriuo ėjo „pirmieji“, pasiekę chasidut pakopą, ir tai :
1. Sugrįžti su galinga „atgaila“ (תשובה – tšuva) iš visų padarytų nuodėmių.
2. „Užpildyti“ sielą, priedermėmis „daryk“.
3. Ypač stengtis, kad malda būtų su maksimalia intencija į Kūrėją.
4. Kiek galima skubiau prieiti prie užsiėmimo Tora „lišma“, kaip „jautis po jungu“, t.y. labai žiūrėti, kad neišblėstų entuziazmas.
5. Maksimaliai apriboti „kūniškus malonumus“, tokius, kaip valgymas, gėrimas...ir kita.
6. Keltis užsiiminėti Tora auštant, ar dar anksčiau.
7. Visiškai atsitraukti nuo blogų midot (savybių).
8. Taip pat visai atsiriboti nuo „tuščių kalbų“.
9. Pastoviai „ištyrinti“ kūną, panardinant save į mikva.
10. Nustatyti pastovų laiką ir pabūti vienam, tik su mintimis apie Kūrėjo baimę.
11. Matyti Kūrėją prieš akis visada.
12. Saugotis, kad mintys „nenuklystų“ į šio pasaulio tuštybes.
13. Susijungti milžiniškame meilės troškime su Kūrėju.
Po viso šito galima nusipelnyti „šventos dvasios“.                Šventosios dvasios nusipelnymo būdai
1. Žmogus gali pritraukti į savo sielą aukštutinę šviesą, kaip paminėta Penktuose vartuose, taip žmogui gali pilnai atsiverti „šventa dvasia“.
2. Toros užsiėmimo, ar kokios tai priedermės vykdymo dėka yra sukuriamas angelas. Kaip parašyta: „kiekvienas, darantis priedermę, įsigyja vieną užtarėją (advokatą)“ (Avot 4 – 11). Visa tai turi vieną sąlygą, jei žmogus vykdys priedermę visada pagal įstatymą ir su didele intencija, šis angelas gali atsiverti žmogui. Tai kas parašyta knygose apie angelus, vadinamus magidim (מגידים – „pranešantys“). Tačiau, jei priedermė nebus pagal įstatymą, šis angelas bus „sumaišytas“ iš gėrio ir blogio, tiesos ir melo.
3. Pakopos chasidut dėka, žmogui gali atsiverti pranašas Elijahu. Atsivėrimo dydis priklausys nuo pakopos kokybės.
4. Žmogus gali nusipelnyti, kad jam atsivers kokio nors teisuolio siela iš ankstesnių jau mirusių teisuolių, iš tų, kurie yra artimi žmogaus sielos šakniai.
Jei žmogus nusipelno šio atvėrimo, šie teisuoliai pasako jam didžiąsias ir nuostabiąsias Toros paslaptis. Taigi viskas pagal žmogaus veiksmus ir nuopelnus.
5. Žmogus savo sapne gali pamatyti ateitį, t.y. dalykus, artimus „šventai dvasiai“.


Tai yra „tiesus kelias“, nes žmogus nesinaudoja aukštutinėmis jėgomis ir „neįpareigoja“ jas, o naudojasi tik savo gerų darbų ir šventumo jėga.
Todėl, jei nusileis ant žmogaus „šventa dvasia“, ji bus tyra, be jokių blogio „priemaišų“.
Tačiau, jei žmogus prašo ir priverčia savo veiksmais, maldomis ir vienijimu „aukštutines jėgas“, tada jis gali suklysti.
Ir jei žmogus suklys, atsivers jam šios „galingos jėgos“ su išoriniais dalykais su blogio „priemaišomis“...


Yra dar ir kitų praktinių metodų, kaip galima sąlygoti vieną iš penkių paminėtų šventumo pritraukimo būdų.
Tačiau tam reikia ypač didelio šventumo ir tyrumo, kad žmoguje visiškai nebūtų paminėtų blogio „priemaišų“ įsimaišymo.
Tačiau pats patikimiausias yra „atgailos“ kelias, kuriuo ėjo visų kartų didieji šventuoliai.
Kaip apie tai aprašyta Rambano šventame laiške (5 d.), ir kaip jis rašo savo straipsnyje: „susiliek su Juo“ (Dvarim 11 – 22).