kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna saba raidės“ 13

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


              

                                                   (Ištraukos)


                                                      Zohar


Įėjo raidė ז „Zajin“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi saugos Tavo sūnūs Šabatą.
Parašyta:
„Saugok זכור (zachor) Šabato dieną,
kad padarytum ją šventa“.

Atsakė jai Kūrėjas:
„Nesukursiu tavimi pasaulio,
nes tavyje yra „karas“,
t.y. „aštrus kalavijas“ ir „ietis“,
kuriais kovojama kare.
Todėl jie ir vadinasi „zajin” – „karo įrankiai”.
Tu kaip raidė „Nun“,
su kuria nesukūriau pasaulio,
nes yra joje „kritimas“.
Iškart nuėjo į šalį.


                                              Sulam                     Jehuda Ašlagas


„Zajin“ raidės struktūros paslaptis:
Raidė ו (vav) su ant viršaus uždėta raide י (jud).
Apie tai pasakyta:
„Garbinga žmona (אשת חייל ešet chail) yra vyro karūna“ (Mišlei 12).

Čia „moteriškas” aspektas įsijungia į „vyrišką” pasaulį,
ir pasidaro karūna ant galvos.

Tai paslaptis:
„Prisimink Šabato dieną,
kad padarytum ją šventa“ (Šmot 20 – 8).
Todėl „Zajin“ teigė:
„Ši šviesa yra labai didelė ir šventa,
be to, tai šabatinio poilsio paslaptis,
ir to dėka yra panaikinamos visos klipot.
Todėl aš verta to, kad pasaulis būtų sukurtas pagal mano savybę“.
Atsakė jai Kūrėjas,
kad visas jos privalumas, tik įsijungimo į „vyriškumą”,
ir pakilimo į aukštesnį pasaulį dėka,
bet ne savo vietoje, apačioje.

Todėl negali būti pilnas ištaisymas per 6000 pasaulio egzistencijos metų.
Tai reiškia, kad „ne šventinėmis dienomis”,
kai yra sugrįžtama iš šventumo į savo vietą,
raidė virsta „ginklų” aspektu,
todėl iš šios raidės išplaukia visas karas su „sitra achra”.
Todėl ne šventinėmis dienomis kiekvienas turi kovoti ir nugalėti sitra achrą,
tik taip galima nusipelnyti Karaliaus dukters – „Šabato”.


Išeina, kad per 6000 metų Šabato švytėjimo nepakanka,
kad būtų galima pilnai panaikinti visas klipot.
Todėl paprastos dienos vis „sugrįžta” ir „apsupa” Šabatą,
iki „Gautinio ištaisymo”.
Ir tik po „Galutinio ištaisymo” bus vien tik Šabato diena,
ir „poilsis” visiems pasauliams.
Todėl ir pasakė Kūrėjas:
„Nesukursiu tavimi pasaulio, nes tavyje yra „karas”,
t.y. „aštrus kalavijas” ir „ietis”,
kuriais yra kovojama kare“.
Ir kol kas raidės švytėjimas dar nėra tobulas,
o nusipelnyti tobulumo galima tik kovoje su „sitra achra”.