kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 12

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                           

                                                          (Ištraukos)


                                                              Zohar


Įėjo raidė „Tet“ (ט) ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes tu vadiniesi geras (טוב tov) ir tiesus“.


Atsakė jai Kūrėjas:
„Nesukursiu tavimi pasaulio, nes gerumas uždarytas ir paslėptas tavyje.
Apie tai parašyta:
„Koks didelis Tavo gerumas, kurį paslėpei dėl bijančių Tavęs“(Tehilim 31 – 20).
Ir todėl, kad gerumas paslėptas tavyje, nėra jam dalies šiame pasaulyje,
kurį aš noriu sukurti, o tik „pasaulyje, kuris ateis“.
Ir dar, todėl kad gerumas paslėptas tavyje, nugrimzdo Šventyklos vartai.
Apie tai parašyta:
„Nugrimzdo į žemę jos vartai“ (Eicha 2).

Taip pat, priešais tave stovi raidė „Chet“ (ח),
ir kai jūs susijungsite, išeis „nuodėmė“ (חט chet, tai yra חטא),
todėl nėra šių raidžių šventose (Izraelio) giminėse“.
Iškart nuėjo į šalį.                                               Sulam                    Jehuda Ašlagas


„Gerumas uždarytas ir paslėptas tavyje“ reiškia,
tai ką pasakė išminčiai, kad šviesoje, sukurtoje pirmą kūrimo dieną,
galėjo pirmas Adamas matyti pasaulį nuo vieno krašto iki kito.
Tačiau, kai Kūrėjas įsižiūrėjo į „Tvano kartą“ ir „Babilono bokšto statytojų kartą“,
pamatė jų blogus veiksmus, todėl paslėpė Kūrėjas šią didelę šviesą teisuoliams ateityje.
Apie tai pasakyta:
„Pamatė Kūrėjas šviesą, kad ji gera“ (Berešit 1 – 4),
o „gerumas“ reiškia „teisuolį“,
kaip parašyta: „Sakoma teisuoliui, kad jis geras“ (Ješaja 3).


Iš tikro, kai Kūrėjas pamatė, kad nusidėjėliai sugadins savo veiksmus ir sąlygos šiai didelei šviesai sąlytį su klipot, todėl Kūrėjas paslėpė šią šviesą teisuoliams raidės „Tet“ viduje.
Kūrėjas atsakė raidei „Tet“:
„Ir todėl kad gerumas paslėptas tavyje,
nėra jam dalies šiame pasaulyje, kurį aš noriu sukurti,
tik „pasaulyje, kuris ateis“.
Dar pasakė Kūrėjas, kad Jis turi paslėpti šią šviesą nuo nusidėjėlių,
ir ji skirta tik teisuoliams „pasaulyje, kuris ateis“.
Ir todėl negali raidės šviesa ištaisyti šio pasaulio, nes raidei yra kontaktas su klipot.
„Tet“ gerumo šviesa gali būti tik raidės viduje, todėl „nugrimzdo Šventyklos vartai“,
t.y. to dėka apsisaugo „vartai“ (šventumas) nuo sąlyčio su „išorinėmis jėgomis“.
Iš tikro, net „Šventyklos“ sugriovimo metu, priešai negalėjo „prisiliesti“ prie vartų,
nes jie „nugrimzdo“ į žemę (Talmudas, Sota).

Ir todėl, kad raidei reikia tokios apsaugos, ji nėra verta pasaulio kūrimo pradžios.


Taip pat prieš raidę „Tet“ stovi raidė „Chet“ (ח),
ir kai šios raidės susijungs, išeis „nuodėmė“ (חט „chet“, t.y. חטא).
Tai reiškia, kai prie raidės „Tet“ prisijungs raidė „Chet“,
klipot galės „pasisavinti“ šventumą,
todėl šių raidžių „Tet“ ir „Chet“, sudarančių žodį „nuodėmė“,
nėra šventų Izraelio giminių varduose.
Tai liudija, kad Izraelio giminės yra „aukščiau“ už nuodėmę,
todėl iš Jakovo išėjo tobuli palikuonys, be „išorinių jėgų“ įsimaišymo.
Tačiau to nebuvo pas Abrahamą,
nes iš jo išėjo Išmaelis, ir pas Icchaką,
nes iš jo išėjo Ezavas.