kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 11

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                          

                                                          (Ištraukos)


                                                             Zohar


Įėjo raidė י „Jud“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi prasideda Tavo šventas Vardas,
todėl gerai Tau manimi sukurti pasaulį.

Kūrėjas jai atsakė:
„Užtenka tau (די לך dai lach),
kad tu „iškalta“ Manyje ir tu „įrašyta“ Manyje,
be to visas Mano troškimas tavyje.
Pakilk (atgal), negerai tau būti atitrauktai iš Mano Vardo“.


                                            Sulam                 Jehuda Ašlagas


„Jud“ yra pirma raidė Kūrėjo varde Havaja (הוי''ה),
t.y. šio švento Vardo atsiverimo pradžia ir aukščiausia pakopa.
Todėl raidė tvirtino, kad jei bus sukurtas pasaulis pagal jos savybę,
pasauliui bus garantuotas „Galutinis ištaisymas“.


Atsakė jai Kūrėjas:
„Užtenka tau (די לך dai lach), kad tu „iškalta“ Manyje ir tu „įrašyta“ Manyje“.
Kaip jau sakėme, kad raidžių klausimai Kūrėjui ir Jo atsakymai joms, tai Kūrėjo „mėgavimasis“ su raidėmis.
Todėl „klausimas“ reiškia maldos (man) pakėlimą,
o „atsakymas“ – tai aukštutinės šviesos (mad) „nusileidimas“ ir „užpildymas“.
Iš čia suprask, kad žodžiai: „užtenka tau“ (די לך dai lach),
tai „ribos“ nustatymas,
kaip Kūrėjas įsakė realybei savo vardu שד''י „Šadai – Visagalis“:
„Užtenka daugiau nebesiplėsk“.


Iš tikro, kai „Jud“ pradėjo plėstis su šia „didele“ ir „šventa“ šviesa,
Kūrėjas ją sustabdė ir neleido išsiplėsti iki raidės „Tav“,
o leido tik iki „Šin“, pasakydamas:
„Užtenka tau, nesiplėsk daugiau“.
Todėl ir parašyta:
„Pakilk (atgal), negerai tau būti atitrauktai iš Mano Vardo.“
Tai reiškia, kad jei raidė „plėsis“ toliau,
ji nebegalės pastoviai būti Kūrėjo varde.


Taip pat sako Kūrėjas:
„Aš vadinuosi skirtingai, nei rašausi.

Aš rašausi: „Havaja“ (הוי''ה),
o tariuosi: „Adonai“ (אדנ''י). (Talmudas, Psachim 50).
Tai yra todėl, kad Kūrėjo vardui „Havaja“ niekada nėra pasikeitimų,
kaip parašyta:
„Aš savo vardo Havaja nepakeičiau“ (Malachi 3).


Tačiau pasauliui yra būtini „sugadinimai“ ir „ištaisymai“, t.y. yra „pasikeitimai“.
Todėl iki „Galutinio ištaisymo“ Kūrėjas vadinasi vardu „Adonai“,
nes šiame varde galimi pakitimai, kas negalima varde „Havaja“.
Kaip sakėme, kad Kūrėjo varde „Havaja“ negali būti jokių pasikeitimų ח''ו (has ve šalom, neduo dieve).
Ir tik ateityje, po „Galutino ištaisymo“, Kūrėjas vadinsis ir rašysis vienodai.
Kaip parašyta:
„Miesto vardas šiandien – „Havaja“ ( Jechezkelio gale).


Todėl Kūrėjas pasakė raidei „Jud“:
„Pakilk (atgal), negerai tau būti atitrauktai iš Mano Vardo“.
Tai reiškia, jei raidėje „įvyks“, koks tai sugadinimas,
ji jau nebegalės būti Kūrėjo varde.
Juk Kūrėjo varde „Havaja“ negalimi „sugadinimai“ ir „ištaisymai“,
todėl negalima šia raide pradėti pasaulio kūrimo.