kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ואילו הבטחתני להשיג כל רזיך ולהיות בין הנשגבים אליך, ולא הלבשתם בי בהוה ממש – דייני. בעל הסולם דייני. Jeigu būtum tik prižadėjęs man pasiekti ir suvokti visas Tavo paslaptis (Kūrėjau), ir būti tarp labiausiai išaukštintų, bei išrinktųjų pas Tave, bet nebūtum to įvykdęs dabar būtent – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 6

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                             (Ištraukos)


                                                                Zohar


Įėjo raidė „Pay“ פ ir pasakė:
„Pasaulių Viešpatie, gerai Tau manini sukurti pasaulį,
nes „geula“( גאולה) „išsigelbėjimas“,
kurį Tu ateityje padarysi, įrašytas manyje,
ir tai – „pdut“( פדות) „išsivadavimas“.
Todėl manimi verta sukurti pasaulį.
(Tai reiškia, kad „geula“, išsigelbėjimas, tai – „pdut“, išsivadavimas iš bėdų, kuris prasideda raide „Pay“.)


Atsakė jai Kūrėjas:
„Graži tu, bet tavyje įrašytas „nusikaltimas“, פשע – „peša“,
daromas slapta, kaip gyvatė,
kuri kanda ir įtraukia galvą į kūną.
Iš tikro taip ir tas, kas daro nusikaltimą, slepia galvą.
Ir nors slepia save nuo kitų akių,
rankas vis tiek tiesia į nusikaltimą“.
(Kaip ir raidės forma, kur galva lyg palenkta, įtraukta į save).


Taip pat ir raidei „Ain“ ע pasakė Kūrėjas,
kad joje įrašyta nuodėmė עון – „avon“.
Nežiūrint į tai, kad raidė „Ain“ tvirtino,
jog yra joje „kuklumas“ ענוה – „anava“,
pasakė Kūrėjas:
„Nesukursiu tavimi pasaulio“.
Tada raidė nuėjo į šalį.


                                                      Sulam         Jehuda Ašlagas


„Išsivadavimas“ reiškia – „geula“,
t.y. galutinis „išsigelbėjimas“,
kuris ateityje bus pasaulyje.
Ir jis įrašytas raidėje „Pay“,
todėl ji galvojo, esanti verta pasaulio sukūrimo pradžios...

Tačiau Kūrėjas atsakė jai:
„Graži tu, bet tavyje įrašytas nusikaltimas פשע – „peša“, daromas slapta“.
Visi „išsigelbėjimai“ – „geula“,
kurie bus per 6000 pasaulio egzistavimo metų,
priklauso nuo šviesos „chaja“.
Tačiau ši šviesa visu pilnumu gali pasirodyti tik po to,
kai bus ištaisyta pirmo Adamo nuodėmė.
Todėl Kūrėjas pasakė, nors raidėjė „Pay“ yra „išsivadavimas“ – „pdut“,
atvedantis į pasaulį „išsigelbėjimą“,
ši „geula“ nėra visiška, pilna.
Iš tikro Izraelis buvo ištremtas iš savo žemės,
ir buvo sugriautos dvi Šventyklos.
Ir tai yra todėl (sako Kūrėjas), kad:
„Tavyje įrašytas nusikaltimas פשע – „peša“, daromas slapta“.
Tai reiškia, kad aukštųjų pasaulių „pdut“ – „išsivadavimas“ dar negali panaikinti pirmo Adamo nuodėmės, todėl raidėje dar yra kontaktas su „klipot“.
Todėl „chaja“ šviesa gali būti tik pusės lygio ( „vak“ – ו''ק),
o raidė nėra verta pasaulio sukūrimo pradžios.

Apie tai parašyta:
„Gyvatė, kuri kanda ir įtraukia galvą į kūną“,
nes šis nusikaltimas daromas paslapčia,
suteikė jėgų „gyvatei“ atnešti į pasaulį mirtį.


Iš tikro gyvatė, įkandusi žmogui,
iškart įtraukia galvą į kūną,
taip kad neįmanoma jos užmušti,
nes užmušti gyvatę galima tik smūgiu į galvą.
Ir tai sąlygojo pirmam Adamui ir jo sūnums po jo, „paslėpti galvą“,
nusidedant paslapčia, tuo pačiu metu, vis tiek „tiesiant ranką“ į nusikaltimą.

Tai reiškia, kad net „išsivadavimo šviesa“,
kuri ateina iš aukštųjų pasaulių,
yra su „paslėpta galva“, t.y. „pusės lygio“.
Ir raidėje „Pay“ dar yra gyvatės „įtaka“ – „kontaktas“,
todėl ši raidė neverta būti pasaulio sukūrimo pradžia,
nes nebus garantijos „Galutiniam ištaisymui“.