kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                     Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


Čia išaiškinami dalykai, kuriems reikalingas didelis atsargumas.
Tai žymiai griežtesni dalykai už kitus, kuriuos aptarėme,
t.y. ką pateikia mūsų mokytojai Talmude, midrašuose, traktate „Nuodėmės baimė“,
traktate „Žemės kelias“ ir knygoje Zohar.
Jau sakėme ankstesniuose vartuose, kad yra trys pakopos:


1.Gerų savybių (midot) įsigijimas, pagrindinėje (midot) sieloje, taip, kad jos taptų žmogui
natūralios.


2.„Tolinkis nuo blogio“, t.y. vykdyti 365 priedermes „Nedaryk“ protingoje (dvasinėje)
sieloje (נפש שכלית – nefeš sichlit).


3. „Daryk gera“, t.y. vykdymas 248 priedermių „Daryk“, taip pat protingoje (dvasinėje)
sieloje.


Iš tikro dar yra tarpinė pakopa, tarp midot įsigijimo ir priedermių „Nedaryk“ (bei „Daryk“)
vykdymo ir ji artima priedermėms „Nedaryk“.
Ši pakopa remiasi kabalos nuostatomis, kurios savo ruožtu pagrįstos „Pranašais“ ir
„Raštais“.


                                                   Pirma pakopa


Labiausiai blogos ir smerktinos savybės (midot), nutolinančios žmogų nuo susiliejimo su Kūrėju:

1. Išdidumas;
2. Pyktis;
3. Priekabumas;
4. Neviltis;
5. Neapykanta;
6. Pavydas;
7. Kūniškų malonumų troškimas;
8. Valdingumas;
9. Tuščiagarbiškumas;
10. Savo gerų savybių kitiems pagyrūniškas demonstravimas;


                        Ir priešingai šioms blogoms midot (savybėms), tai:


1. Visiškas nusižeminimas (išdidumo atsisakymas);
2. Visiškas pykčio sutramdymas netgi namiškiams;
3. Priekabumo (perdėto griežtumo) atsisakymas;
4. Visiškas nepykimas už įžeidimus (visiškas įžeidimų atleidimas);
5. Džiaugsmas savo likimu, net kai ištinka bėdos;
6. Meilė visiems žmones (netgi stabmeldžiams, neinantiems Toros keliu);
7. Nepavydėjimas jokio daikto, laikymas, kaip praeinančiu šešėliu;
8. Neapykanta šio pasaulio tuštybėms;
9. Gyvenimas pagal nuostatą „valgyk duoną su druska“;
10. Jokio šio pasaulio (materialaus) įsigijimo negeidimas;
11. Bėgimas nuo valdžios (įsigijimo) iš visų jėgų, nes tai „palaidoja“ žmogų;
12. Savo teisumo nerodymas (nedemonstravimas), nes visas žmogaus užmokestis dings
„pasaulyje, kuris ateis“. Ir dar, kiekvienas žmogus bus baudžiamas gehinome (pragare).                                                              Antra pakopa


Draudžiamos midot (savybės):

1. Lašon hara – blogos kalbos;
2. Apkalbos;
3. Draugo žeminimas;
4. Draugo pravardžiavimas;
5. Pašaipa;
6. Melas;
7. Meilikavimas;
8. Apgavystė;
9. Tuščios kalbos;
10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;
11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;
12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;
13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;
14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.                                                              Trečia pakopa


Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
(sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta:
„Būsite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
6. Nesinaudoto Šventais Vardais iš vis, kaip parašyta:
„Kas naudojasi Toros karūna – pražus“(Avot 1 – 13);
7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.


                                                        Ketvirta pakopa


Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :

1. Cicitas;
2. Tfilinas;
3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;
4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;
5. Sūnaus apipjaustymas;
6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;
7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);
8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;
9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;
10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;
11. Labdara;
12. Nelauktos ir slaptos dovanos;
13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


                                                        Penkta pakopa


Toros papročių laikymasis, ir tai:

1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;
2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;
3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;
4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.