kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 1

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                

                                                (Ištraukos)


                                                     Zohar


בראשית „Berešit“, ravas Hemnuna Saba pasakė:

randame žodžiuose:

בראשית ברא אלהים את (Berešit bara Elokim et – pirmiausia sukūrė Kūrėjas) atvirkščią raidžių tvarką.
Iš pradžių parašyta raidė „bet“ ב, paskui vėl raidė „bet“ ב,

tai yra: בראשית ברא.
Ir paskui pradžioje parašyta „alef“ א ir paskui vėl „alef“ א,

t.y. אלהים את.
Kai panoro Kūrėjas sukurti pasaulį, visos raidės buvo dar paslėptos.
Ir du tūkstančius metų prieš pasaulio sukūrimą, Kūrėjas žiūrėjo ir mėgavosi raidėmis.


Tačiau, kai Kūrėjas nutarė sukurti pasaulį, atėjo visos raidės prieš jį nuo paskutinės iki pirmos.
Pirmoji įėjo raidė ת (Tav) ir pasakė:
„Pasaulių Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį, nes aš esu Tavo žiedo antspaudas, ir tai – אמת (Emet), „Tiesa“.
(Tai reiškia, kad „Tav“ yra paskutinė raidė žodyje „Emet“.)
Juk Tu vadiniesi vardu „Emet“ (Tiesa), todėl gražu Karaliui pradėti Tiesos raide, ir manimi sukurti pasaulį“.
Atsakė jai Kūrėjas:
„Graži tu ir tiesi tu, tačiau tu neverta to, kad tavimi sukurčiau pasaulį, nes tu ateityje būsi užrašyta ant tiesos žmonių kaktų, kurie vykdys visą Torą nuo „alef“ א iki „tav“ ת, ir dėl šio užrašo numirs. Ir dar, tu esi mirties מות (mavet) antspaudas.
(Tai reiškia, kad „tav“ yra paskutinė raidė žodyje „mirtis“ (mavet).
Ir todėl tu nesi verta to, kad tavimi sukurčiau pasaulį“.
Iškart nuėjo į šalį.


                                      Sulam           Jehuda Ašlagas


Šis pasakojimas apie raides yra giliausias iš visų giliausių.
Ir kad paaiškinti nors truputį, pateiksiu trumpą įvadą, apie ką kalba šis pasakojimas.
Pasaulio sukūrimas reiškia vystymasis ir tobulinimas, taip, kad būtų užbaigta mintis su kuria ir buvo sukurtas pasaulis.
Yra žinoma, kad:
„Tai prieš tai padarė Kūrėjas“(Kohelet 7 –14).
Tai reiškia, kad prieš kiekvieną jėgą, kuri yra šventume padarė Kūrėjas atsveriančią jėgą „sitra achroje“ (kitoje, netyrumo pusėje).
Kaip yra keturi „šventumo pasauliai“ (Acilut, Brija, Jecira, Asija), taip yra prieš juos keturi „nešvarūs pasauliai“.


Pasaulyje Asija negalima atskirti tarp dirbančio Kūrėjui, ir nedirbančio Jam.
Tai reiškia, kad nėra jokios analizės tarp šventumo ir nešvarumo, todėl labai sunku, kad galėtų sukurtas pasaulis egzistuoti šventume.
Iš tikro labai sunku atskirti tarp gėrio ir blogio, tarp nešvarumo ir šventumo.
Ir vis tik yra viena labai svarbi analizė.
Ir tai – „Kitas dievas (nešvarumo jėgos) yra nevaisingas ir negalintis duoti vaisių“.
Todėl, jei yra suklumpama ir pakliūnama į „nešvarumo pasaulį“,
kur iškart išdžiūna gyvybės „šaltinis“ ir visai nėra palaimintų „dvasinių vaisių“.
Iš tikro visi tokie darbai „nuvysta“, kol užsidaro visiškai.
Ir atvirkščiai, tiems žmonėms, kurie yra susijungę su šventumu,
jų rankų darbas susilaukia palaiminimo.
Kaip pasakyta:
„Ir bus kaip medis, pasodintas prie vandens, kuris laiku duos vaisius,
o jo lapai nenuvys, ir visuose darbuose turės pasisekimą“ (Tehilim 1 –3).
Ir tai vienintelė analizė Asijos pasaulyje, kad sužinoti ar tai šventumas ar (neduok dieve) ח''ו, ne.


Apie šią paslaptį parašyta:
„Išbandykite Mane tuo זאת (zot), sako Kūrėjas, ar neatversiu jums „dangaus vartų“ ir duosiu jums palaiminimą be pabaigos“.
Ir toliau parašyta:
„Ir gyvensite ir pamatysite kas – teisuolis, kas – nusidėjėlis, t.y. kas dirba Kūrėjui, kas – ne“ (Malachi 3).
Iš tikro atskirti tarp dirbančio Kūrėjui ar ne, galima tik iš šio palaiminimą ir ne kitaip.
Juk parašyta:
„Išbandykite Mane tuo.
Tai ir yra raidžių pasakojimo esmė, nes atėjo visos raidės su prašymu jomis sukurti pasaulį.
Tai reiškia sukurti pasaulį su ta šventumo savybe, t.y. su ta „pakopa“, kurią išreiškia ši raidė.
Kur visos 22 raidės, tai visų pakopų, esančių keturiuose dvasiniuose pasauliuose, esmė.
Ir kiekviena raidė galvojo, kad jos atstovaujama savybė yra labiausiai tinkama žmonėms.
Tai reiškia, kad pasiekę šią savybę, „pasaulio gyventojai“ galės sustiprinti šventumą prieš klipot,
ir ateiti prie norimo galutinio išsitaisymo.
Tačiau Kūrėjas atsakė kiekvienai raidei, kad priešais kiekvieną iš jų yra pas „klipot“ didelės jėgos. Ir „pasaulio gyventojai“ jokios raidės dėka negalės padaryti analizės ir išaiškinti kas šventa, o kas ne.
Tol kol atėjo raidė ב (Bet), kuri išreiškia „palaiminimo pakopą“ ir prieš ją nėra jokios klipot.
Tai reiškia, kad „kitas dievas (nešvarumo jėgos) yra nevaisingas ir negalintis duoti vaisių“.
Tada Kūrėjas pasakė raidei „Bet“: „iš tikro tavimi sukursiu pasaulį“.
Ir tik raidėje „Bet“ yra analizė, kad būtų galima žinoti kas dirba Kūrėjui,
o kas ne, nes prieš ją nėra jokios jėgos pas sitra achrą.
Iš tikro šios „raidės“ (savybės) dėka pasaulis gali egzistuoti, t.y. išaiškinti ir sustiprinti šventumą prieš nešvarumo sistemą, kol bus:
„Praryta mirtis amžiams“ ir visi ateis prie galutinio išsitaisymo.