kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • עֹושֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת; מְשָׁרְתָיו, אֵשׁ לֹוהֵט, יָסַד אֶרֶץ, עַל מְכוֹנֶיהָ; בַּל תִּמּוֹט, עוֹלָם וָעֶד. תהלים קד – ד', ה', זוהר, בהעלותך, פסח במועדו ופסח שני Padaro Savo angelus dvasiomis, savo patarnautojus liepsnojančia ugnimi, įtvirtina žemę taip, kad per amžius nepajudėtų. (Tehilim 104).

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
Kaip jau kalbėjome žmogus turi stengtis iš visų jėgų įvykdyti kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis.
Yra daug nuomonių apie (galimų šiandien įvykdyti) priedermių skaičių.
Pateiksime pradžioje pagal Rambamą, paskui ką pridėjo kiti išminčiai ir knyga Zohar:
priedermės „vykdyk“, kurios yra Toroje ir priedermės „vykdyk“, kurias pridėjo išminčiai.

Šias priedemes suskirstysime į penkias dalis:

Pirma dalis: Priedermės galiojančios maldos metu visomis paprastomis (ne švenčių) dienomis.

Antra dalis: Priedermės priklausančios nuo laiko.

Trečia dalis: Priedemės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.

Ketvirta dalis: Priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi stengtis ir ieškoti.

Penkta dalis: Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.                                              Pirma dalis


1. Žinoti, kad yra Kūrėjas, pagal eilutę:

שמע (Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas“ (Dvarim 6 – 4).
2. Sujungti Kūrėją, sakant: ה' אחד „Hašem Echad“, „Kūrėjas – Vienas“.
3. Pasidaryti cicitą ir apsigaubti juo.
4. Užsidėti ant galvos Raši tfiliną (iki vedybų) ir tfiliną rabeinu Tam (po vedybų).
5. Užsirišti rankos tfiliną tuo pačiu būdu.
6. Skaityti שמע „Šma“ du kartus per dieną.
7. Kiekvieną dieną tris kartus melstis שמונה עשרה „Šmone Esre“.
8. Priminti kiekvieną dieną, ką mums padarė Amalekas, sakant: אמן יהא שמיה רבא „Amen jehe Šema Raba“, „Amen, tegul būna didis Vardas“. Kaip parašyta „ranka ant Kūrėjo krėslo“ (Šemot 17 – 16). Ir kai sakome: „priartink Kūrėjau prie savo dižio Vardo“.
9. Du kartus per dieną sakyti išpažintį („Tachanun“).
10. Kohenams kiekvieną dieną laiminti Izraelį.


                                             Antra dalis


1. Sakyti „kidūšą“ vynui, ateinant Šabatui ir išeinant (Šabatui) per „Avdalą“.
2. Ilsėtis per Šabatą nuo visų darbų.
3. Atsisakyti širdyje chameco keturioliktą Nisano mėnesio naktį.
4. Perskaityti Agadą apie Išėjimą iš Egipto pirmą Pesacho naktį.
5. Ilsėtis nuo darbų pirmą Pesacho dieną.
6. Valgyti macą pirmą Pesacho naktį.
7. Ilsėtis nuo visų darbų septintą Pesacho dieną.
8. Linksmintis per Pesachą, Šavuot ir Sukot. Linksminti savo žmoną, sūnus ir vargšus, kiekvieną pagal išgales.
9. Skaičiuoti Omero skaičiavimą 49 pilnas dienas, pradedant nuo 16 Nisano mėnesio nakties.
10. Ilsėtis nuo visų darbų per Šavuot šventę.
11. Ilsėtis nuo visų darbų per Roš Ašana.
12. Išgirsti per Roš Ašana Šofaro balsą (garsą).
13. Ilsėtis nuo visų darbų per Jom Kipurim.
14. Pasnikauti per Jom Kipurim.
15. Ilsėtis nuo visų darbų pirmą Sukot šventės dieną.
16. Ilsėtis nuo visų darbų Šmini Aceret šventės dieną.
17. Gyventi (sėdėti) Sukoje septynias šventės dienas.
18. Atikti (košerinių) lulavo ir kitų minim (augalų rūšių) priedermę pirmą Sukot dieną.


Trečia dalis (Priedemės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati).


1. Parašyti Toros knygą.
2. Pritvirtinti mezuzą.
3. Pasakyti palaiminimą valgiui.
4. Mokytis Toros kiekvieną dieną, ir mokyti kitus.
5. Veistis ir daugintis.
6. Vesti žmoną pagal „kidušin“ tvarką.
7. Apipjaustyti savo sūnų.
8. Atskirti chalą iš duonos tešlos Izraelio žemėje.
9. Duoti cdaka (labdarą).
10. Skolinti vargšui.
11. Laiku grąžinti skolą.
12. Įrengti (ant stogo) apsauginę tvorelę.
13. Gerbti kohenus.
14. Gerbti talmidei chachamim (besimokančius Torą).
15. Gerbti tėvą ir motiną.
16. (Pagarbiai) bijoti tėvo ir motinos.
17. Mylėti artimą.
18. Mylėti „gerą“ (žmogų, perėjusį į judaizmą).
19. Laiku užmokėti samdomam darbininkui.
20. Pamaitinti samdomą darbininką.
21. Tikrinti (maistui skirtų) gyvulių ir žvėrių kašruto (tinkamumo) požymius.
22. Tikrinti paukščių kašruto požymius.
23. Tikrinti žuvų ir (valgomų) žiogų kašruto požymius.
24. Gedėti mirus artimiesiems.
25. Duoti (teisingą) kritiką.
26. Pasakius (prižadėjus) įvykdyti, t.y. nekalbėti tuščiai.
27. „Susilieti“ (susijungti) su Kūrėju.
28. Eiti Kūrėjo „keliais“.
29. Bijoti Kūrėjo.
30. Tolintis (atsitraukti) nuo nuodėmės.
31. Mylėti Kūrėją visais aspektais (sudėtinėmis dalimis), kaip prisakė mūsų mokytojai (išminčiai).


Ketvirta dalis, priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi ieškoti.


1. Atskirti (nuo derliaus) aukojimą – „didžiąją truma“.
2. Atskirti „dešimtinės“ aukojimą.
3. Atskirti „pirmąją dešimtinę“.
4. Atskirti „antrąją dešimtinę“.
5. Palikti vargšams „pea“ (nenuimtą nuo derliaus lauko kraštą), nukritusias varpas, užmirštus paimti pėdus. Palikti vargšams, skinant nukritusias vynuoges, smulkias vynuogių kekes.
6. Atiduoti kohenui košerinių gyvūnų pirmgimius.
7. Išpirkti asilo pirmgimį.
8. Sulaužyti asilo pirmgimiui sprandą.
9. Naudoti (Izraelio žemėje) tik ketvirtų metų vaisius.
10. Atiduoti kohenui gyvulio petį, žandikaulius ir skrandį.
11. Atiduoti kohenui pirmo avies kirpimo vilną.
12. Sugrąžinti surastus, kieno tai pamestus, daiktus.
13. Sugrąžinti pagrobtą turtą.
14. Gojui skolinti su procentais.
15. Išsireikalauti skolą iš svetimšalio.
16. Išnaikinti „avoda zara“ (stabmeldystę).
17. Patikrinti ir naudoti teisingas svarstykles, saiką ir matą.
18. Išpančioti nukritusį gyvulį.
19. Pakelti nukritusį gyvulį.
20. Prisiekti teisme Kūrėjo vardu.
21. Išvaryti iš lizdo paukštį.
22. Paskersti gyvulį, žvėrį ir paukštį.
23. Užpilti žemėmis paskerstų gyvulio ir paukščio kraują.
24. Šaukti ir maldauti maldoje, ištikus bendruomenę bėdai ח''ו (neduok dieve), trimituoti trimitu ir pūsti šofarą.
25. Ilsėtis nuo žemės darbų septintais (šmita) metais.
26. Atsisakyti nuo derliaus septintais metais (čia yra ginčas: ar tai Toros ar išminčių liepimas).
27. Išsiskiriant su žmona, parašyti „get“ (skyrybų raštą).
28. Nazirui auginti plaukus.
29. Gelbėti persekiojamus.
30. Priversti prievartautoją vesti savo auką.
31. Priversti žmonos šmeižikui gyventi su apšmeižta žmona visą gyvenimą.
32. Atiduoti už Kūrėją net sielą (gyvybę).
33. Paskirti teisėjus ir teismo vykdytojus.
34. Nekreipti dėmesio į teisiamojo visuomeninę, ar materialią padėtį.
35. Liudyti teisme.
36. Nuteisti neteisingus liudininkus.
37. Tyrinėti liudininkus.
38. Neuždėti, ką tik vedusiam, sunkių įpareigojimų.
39. Teisti už visų rūšių įžadų sulaužymą.
40. Atlyginti piniginius nuostolius, ar turtinę žalą. Teisti už padarytą žalą gyvuliams, teisti už jaučio subadymą, teisti už kūno sužalojimą. Teisti už duobės iškasimą artimui, kad padaryti žalą, teisti už padegimą. Teisti už, patikėtų saugoti daiktų, praradimą. Teisti už visas pirkimo ar pardavimo žalas. Teisti už visus priimtus ir nevykdomus žodinius įsipareigojimus. Laikytis palikimo įstatymų.
41. Įpareigoti vagiui materialiai atlyginti nuostolius.
42. Sekti pagal daugumą.


Penkta dalis, priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.


1. Išpirkti pirgimį sūnų (pas koheną).
2. Paimti į žmonas mirusio brolio žmoną.
3. Išlaisvinti mirusio brolio žmoną nuo šios priedermės.


(Šešta dalis) Priedermės, kurias pridėjo išminčiai


1. Uždegti Šabato žvakes.
2. Uždegti Chanukos žvakes.
3. Perskaityti per Purimą „Esteros Megilą”.
4. Nuplauti rankas (prieš valgį).
5. „Eruv chacerot” – „apjungti kiemus” (per Šabatą ir šventes).
6. „Eruv tchumin” – „apjungti teritorijas”, vardan priedermės.
7. „Eruv tavšilin” – „apjungti” maisto produktus (Šabatui ir šventėm).
8. Įstatymai apie bendras valdas.
9. Pasninkauti keturis pasninkus (ir Esteros pasninką):
a) 17 tamuzo.
b) 9 avo.
c) 3 tišrei.
d) 10 teveto
e) Esteros pasninką.
10. Pasninkauti bendruomenės pasninkus (dėl bendrų bėdų). 


(Septinta dalis) Priedermės „daryk“ pagal autorius (išminčius)


1. Bodėtis (šlykštėtis) netinkamais (nešvariais, nekošeriniais) indais.
2. Panardinti (apiplauti) naujus indus.
3. Tikrinti ar nėra chameco 14 Nisano naktį.
4. Valgyti „maror” (karčiąsias žoles) pirmą Pesacho naktį.
5. Laiminti už visas priedermes, už visus stebuklus, ir už visus gyvenimo įvykius.
6. Skaityti Torą laiku, nustatytu mūsų mokytojo Moše, t.y. per Šabatus,   švenčių dienomis ir t.t.


(Aštunta dalis) Toros priedermės „daryk“, kurias pateikia knyga Zohar

1. Prisiminti išėjimą iš Egipto, Toros ištraukoje apie cicitą, dieną ir naktį.
2. Kiekvieną dieną prisiminti Šabato dieną.
3. Prisiminti dieną, kai stovėjai prieš Kūrėją prie Chorevo kalno.
4. Prisiminti, kaip pykdei Kūrėją dykumoje.
5. Prisiminti, ką padarė Kūrėjas Mirjam.
6. Laiminti Torą, stovint prieš Ją.
7. Žiūrėti į cicitą, sakant (Šma maldoje) „ir matysite jį (cicitą)“.
8. Padaryti pilną „sugrįžimą“ (atgailą).
9. Bijoti Kūrėjo rytinėje maldoje „apie aukojimus“ ir „šlovinimuose“.
10. Mylėti Kūrėją, tariant maldoje „amžina meile“ ir „mylėk savo Kūrėją“.
11. Laiminti Kūrėją maldoje, tariant „ir bus pašlovintas“, taip pat „sukuriantis šviesą“, taip pat „sukuriantis šviesulius“, ir visose „Šma“ septyniuose palaiminimuose, kiekvieną rytą ir vakarą.
12. Pašventinti palaimintą Kūrėjo vardą su begaliniu atsidavimu, jėga ir veržlumu, tariant: „(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra mūsų Dievas, Kūrėjas yra vienas“.
13. Pašventinti Kūrėjo vardą, tariant „kadišą“.
14. Atiduoti savo sielą iki mirties ir „susilieti“ su Kūrėju „kritime veidu žemyn“, tariant „į tave Kūrėjau pakeliu savo sielą“.
15. Žinoti, kad Kūrėjas (gailestingumo savybe) yra Dievas (teismo savybė), tariant: „(Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra vienas“.
16. Mėgautis per Šabatą.
17. Atskirti šventės dienas nuo kasdienybės.
18. Skaityti Halelį reikiamu laiku.
19. Prisiekti Kūrėjo vardu, vykdant priedermę.
20. Sakyti palaiminimą ir dėkoti už visų rūšių malonumus.
21. Per Jom Kipurim apriboti save „penkių rūšių“ apribojimais (valgis, gėrimas, lytinis artumas, pasitepimas kremu, odinės avalynės nešiojimas).
22. Sudeginti chamecą 14 nisano mėnesio dieną.
23. Atiduoti pagarbą senam žmogui ir „talmid chacham“ (išminčiui, žmogui, besimokančiam Torą).
24. Kukliai elgtis tualete.
25. Pateisinti visus (nemalonius) įvykius, kaip Dangaus teismą.
26. Atiduoti paaukojimą iš „jafa“ (iš visko ko geriausio).
27. Pastatyti (padaryti) maldos namus ir melstis ten.
28. Išnaikinti „avoda zara“ (stabmeldystės) vardą.
29. Kalbėti apie „avoda zara“ (stabmeldystę) su panieka.
30. Iškirsti „avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.
31. Sudeginti „avoda zara“ (stabmeldžių) giraites.
32. Sudayžyti „avoda zara“ (stabmeldystės) statulas,stulpus (paminklus), sunaikinti ritualines „avoda zara“ (stabmeldžių) aukštumas, sunaikinti „avoda zara“ (stabmeldžių) aukurus.
33. Sunaikinti „avoda zara“ (stabmeldystės) ritualinius – kultinius indus.
34. Atsiskirti nuo žmonos, artėjant menstruacijoms, užbaigti lytinius santykius iškart, pamačius kraują.
35. Bijoti „talmid chacham“ (besimokančioToros, išminčiaus).
36. „Apsipjaustyti“ širdies „orla“ (netyrumus).
37. Mylėti (konstruktyvią) kritiką ir priekaištus.
38. Padaryti sau svarbius teismo sprendimus.
39. Su Kūrėju būti atviru, pilnai pasitikinčiu.
40. Nesižavėti ir neklausyti ekstrasensų, būrėjų, kerėtojų, ateities ir likimo žinotojų.
41. Mylėti artimą ir, net jam to nežinant (to neparodant), persverti jį (vertinti) į nuopelnų pusę.
42. Linkėti tarp draugų „Šalom“ (taikos ir sutarimo), įgyvendinti nuostatą „gera jam su tavim“, gražinti artimam skolos procentus.
43. Visais atvejais (išskyrus tris: paleistuvystė, nužudymas, „avoda zara“) iškelti gyvybės ir sveikatos prioritetą aukščiau, net už Toros priedermes.
44. Panaikinti žmonos ar dukters įžadus.
45. Mokyti įstatymus.
46. Vykdyti nuostatą „tolinkis nuo melo“.
47. Laikytis įstatymų apie bendrą turtą, bendrą veiklą.
48. Laikytis įstatymų dėl žemės ginčų.
49. Laikytis visų ieškovo ir atsakovo įstatymų.