kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חקרנו לדעת מה היא המציאות שאפשר להחליט עליה בבירור, שאינה מצויה ואינה נכללת בעצמותו ית' עד שנאמר שהיא בריאה מחודשת יש מאין. בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Tyrinėjome, kas gi tai per realybė, kad apie ją būtų galima spręsti, jog ji nėra „įjungta“ į Kūrėją? Kad apie ją būtų galima pasakyti, jog tai yra visai naujas kūrinys „egzistencija iš niekur“ (ješ mi ajin)? (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליסר 

Zohar „Toros Įsakymai. Tryliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                              

                                                        (Ištraukos)


                                                            Zohar


Trylikta priedermė, tai išpirkti (פדיון – pidjon) pirmgimį sūnų ir „pritvirtinti“ jį prie gyvenimo.
Yra du valdytojai, vienas atsakingas už gyvenimą,
o kitas už mirtį, ir jie abu stovi prie žmogaus.
Kai žmogus išperka sūnų, išperka iš to „mirties valdytojo“,
kad jis negalėtų valdyti žmogaus.


Tai paslaptis, kas parašyta:
„Ir pamatė Kūrėjas viską ką padarė“(Berešit 1 – 31).
Iš tikro: „Ir štai gerai (והנה טוב – vehine tov)“ – „gyvenimo valdytojas“, o
„labai“ (מאוד – meod) – „mirties valdytojas“.


Su sūnaus išpirka sustiprėja „gyvenimo valdytojas“,
ir susilpnėja „mirties valdytojas“.
Su šia išpirka (pidjon) „nuperkamas“ sūnui gyvenimas,
o bloga pusė palieka jį,
ir jau negali prisiliesti.


                                           Sulam         Jehuda Ašlagas


Nagrinėjama eilutė:
„Ir pamatė Kūrėjas viską ką padarė, ir štai gerai labai“.
Kur „Ir štai gerai“ – „gyvenimo angelas“,
„labai“ – „mirties angelas“.
Šeštą kūrimo dieną „šešta diena“ (יום הששי – jom hašiši) parašyta su artikeliu,
kaip nuorodą į 5 val. (Berešit 1-31).
Tada labai aukštai pakilo dvasiniai pasauliai,
pirmasis Adamas gavo chaja šviesą (mochiną) visu pilnumu,
ir to dėka anuliavosi „mirties angelo“ jėga.


Ir ne tik, bet aspektas „labai (meod)“ sušvelnėjo (pasisaldino),
kaip bus tik „Galutiniame ištaisyme“,
paslaptyje „Praryta amžiams mirtis“ (Ješaja 25 – 8).
Todėl Zoharas duoda užuominą „ir štai gerai“,
tai gyvybės angelas, „labai“, tai mirties angelas.
Tačiau dabar, po „Pažinimo medžio“ nuodėmės,
pasauliai penktą valandą Šabato išvakarėse jau nepakyla taip aukštai.
Ir todėl reikalinga ypatinga priedermė,
kad galėtumėme per Šabatą pasiruošti bei sutelkti jėgas šviesos chaja pritraukimui,
ir ši priedermė – žmogaus „pirmgimio išpirkimas“.


Iš tikro „su šia išpirka yra „nuperkamas“ sūnui gyvenimas (חיים – chajim,
t.y. šviesa chaja, gyvenimo šviesa),
ir mirties angelas susilpnėja.
Lygiai kaip tai pirmam Adamui padarė pats Kūrėjas,
paslaptyje ה (žymimasis artikelis) žodyje „šešta diena“ (jom hašiši).


Tada „mirties angelas“ pasidarė „labai geras“.
Ir dabar, šios priedermės dėka,
galima susilpninti „mirties angelo“ jėgas,
kaip buvo tada, nors ir nepašalinant jų visiškai.
Todėl „pirmgimio išpirkimo“ dėka yra „nuperkamas“ sūnui gyvenimas,
o „blogio jėga“ visiškai palieka kūdikį.

Ir taip pat žmogui yra galimybė (jėgų) gauti Šabato šviesą (mochiną).