kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא עשיריאה  

Zohar „Toros Įsakymai. Dešimtas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį





                                                            (Ištraukos)


                                                        Zohar


Dešimtas įsakymas yra užsidėti tfiliną ir pakelti save iki aukštutinės formos.
Kaip parašyta: „Ir sukūrė Kūrėjas žmogų pagal savo atvaizdą“ (Berešit 1 – 27).
Pradėjo (rabi Šimonas) ir pasakė:
„Tavo galva, kaip Karmelis“ (Šir aŠirim 7 – 6).
Šią vietą jau nagrinėjome, tačiau pakartosime dar.
„Tavo galva, kaip Karmelis“,
tai viršutinė aukštutinio švento Karaliaus Havaja (הוי''ה) galva,
t.y. galvos tfilinas, su įrašytom (Havaja) raidėm.
Kiekviena raidė (varde Havaja),
tai atskira ištrauka tfiline.
Taip pat ir šventas Vardas įspaustas tfilino ištraukose,
pagal raidžių tvarką.


Mokėmės.
„Visos pasaulio tautos pamatys,
kad tu vadiniesi Kūrėjo vardu ir bijos tavęs“ (Dvarim 28 – 10).
Tai ir yra galvos tfilinas,
ir tai – šventas Vardas pagal raidžių tvarką...


Pirmoji ištrauka:
„Pašventink Man visus pirmgimius“ (Šmot 13 – 2),
tai švento Vardo Havaja raidė י (jud).
Tai „šventumas“ (t.y. chochma),
ir tai visų aukštutinių šventųjų pirmgimis.
Jis atidaro kiekvieną gimdą dėka to plono takelio (jud),
t.y. jis atidaro kiekvieną „gimdą“, kad pradėti „vaisių“.
Ir tai – aukštutinis šventumas.


Antra ištrauka:
„Ir kai atves tave Kūrėjas“ (Šmot 13 –11).
Tai antra Švento Vardo Havaja raidė ה (hey),
ir tai bina – menė,
„gimda“ atsidariusi raidės „jud“ dėka.
Ji atsidaro penkiais:
įėjimais,
koridoriais,
ir uždarytais kambariais.
Šis įėjimas, kurį padarė šioje menėje raidė„jud“, yra tam,
kad išgirsti balsą, išeinantį iš šio šofaro (t.y. binos).
Iš tikro šis šofaras yra uždarytas iš visų pusių,
todėl ateina raidė „jud“, atidaro jį, ir išveda iš jo garsą „balsą“.
Kai jau atidaro šį šofarą,
pučia į jį ir išveda balsą (garsą), išvedantį vergus į laisvę.
Šio šofaro pagalba išėjo Izraelis iš Egipto.
Taip pat ir ateityje (su šio šofaro balso pagalba) išeis Izraelis į galutinį išsivadavimą paskutinėmis dienomis.
Ir kiekvienas išsigelbėjimas (גאולה – geula) įvyksta šio šofaro „balso“ pagalba.
Todėl šioje ištraukoje yra aprašytas išėjimas iš Egipto,
nes šis šofaras raidės „jud“ pagalba atvėrė „gimdą“ ir išvedė „balsą“,
išvaduojantį vergus.
Tai antra švento Vardo Havaja raidė ה (hey)...


Trečia ištrauka, tai
(שמע ישראל – Šma Izrael) „Klausyk Izraeli“ (Dvarim 6 – 4) vienybės paslaptis.
Tai švento vardo Havaja raidė ו „vav“,
apjungianti viską,
t.y. šioje raidėje visko yra vienybė ir susijungimas...


Ketvirta ištrauka:
„Jei paklausysi šių Mano priedermių“ (Dvarim 11 – 13),
sudaryta iš dviejų pusių pusių:
חסד chesed, gerumo ir גבורה gvura, griežtumo.
כנסת ישראל (kneset Izrael) yra visų Izraelio „sielų suma“,
kuri išeina iš apatinės gvuros ir apsijungia su gerumu – chesed.
Tai yra paskutinė švento vardo Havaja raidė ה (hey)...


Tfilino raidės yra būtent Švento vardo raidės,
todėl „tavo galva, kaip Karmelis“, tai – galvos tfilinas,
„o galvos durys, kaip purpuras“ (Šir aŠirim 7 – 6),
tai – rankos tfilinas.
Ir nors jis (rankos tfilinas) yra „vargšas“,
lyginant su galva,
pas jį taip pat yra aukštutinis tobulumas.


„Karalius uždarytas dėžutėse“ (Šir aŠirim 7 – 6),
t.y. jis yra „surištas“ ir „pritvirtintas“ tfilino dėžutėse,
kad tinkamai apsijungtų šiame šventame Varde.
Todėl tas, kas yra „ištaisytas“ tfilinu,
t.y. pripažįsta ir vykdo šią priedermę,
jis turi Kūrėjo „atvaizdą“.
Kaip Kūrėjas yra „apjungtas“ šventu Vardu,
taip ir žmoguje apsijungia šventas Kūrėjo vardas.
Parašyta: „Vyru ir moterimi sukūrė juos“ (Berešit 1 – 27),
ir tai – „galvos tfilinas“ ir „rankos tfilinas“,
ir viskas yra viena.