kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

מהות חכמת הקבלה י 

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                    

                                                                      10.


               „Keisti“ ir „nepadorūs“ Kabalos išminties pavadinimai


Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti „keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų, labai dažnai pasitaikančių pagrindinėse kabalos knygose:
Zohare, Tikunim, ir Ari raštuose.


Iš tikro, šie pavadinimai labai stebina:
Kodėl reikėjo išminčiams naudotis tokiais „keistais“ ir „nepadorias“ žodžiais,
kad išreikšti šventus ir išaukštintus dalykus?
Tačiau, kaip jau paaiškinta, kad aprašant šią išmintį, galima naudotis tik ypatinga kalba – „šakų kalba“, nes ši kalba labai tiksliai atitinka aukštutines „šaknis“.


Todėl visiškai aišku, kad neįmanoma „palikti“ jokios „šakos“, ar „šakos veiksmo“ dėl jo „žemumo“, ar „nepadorumo“.
Ir nenaudoti šio termino, išreikiančio atitinkamą šios išminties dalyką, aspektą, ar ryšį, nes mūsų pasaulyje nėra kitos „šakos“, kurią būtų galima pakeisti, vietoj šios „nepadorios“.


Iš tikro, kaip du plaukai neauga ir vienos skylės, taip negali būti dvi „šakos“ priskiriamos vienai „šakniai“.
Todėl, jei „paliksime“ kokią tai „šaką“ ir nesinaudosime ja, mes prarasime visą dvasinį atitikmenį aukštutiniame pasaulyje, nes vietoj šio išsireiškimo, nėra kito žodžio, nurodančio į šią „šaknį“.


Ir jei mes ką pakeisime, šis „pakeitimas“ pakenks visai išminties struktūrai ir sandarai, nes mes prarasime vieną svarbią „grandį“ iš nepertraukiamos išminties „grandinės“, priklausančios šiam išsireiškimui.
Iš tikro taip mes įnešime defektą į visą kabalos išmintį, nes nėra jokios kitos išminties pasaulyje, kurios „grandys“ būtų taip tampriai susijusios ir „surištos“ viena su kita, „priežasties ir pasekmės“ ryšiu.
Ir jei dings viena, nors mažiausia „grandis“, ar informacija, iškart „užtems“ visa išmintis.


Todėl visai nereikia stebėtis, kad kartais kabalos išmintis vartoja keistus ir „nepadorius“ išsireiškimus.
Tai reiškia, kad nėra galimybės rinktis „tinkamus“ ir „padoresnius“ terminus, ar pakeisti vieną terminą kitu: „blogą“ – „geru“, ar „gerą“ – „blogu“.
Tačiau kabalistai visada privalo labai tiksliai pateikti tam tikrą „šaką“, nurodančią į atitinkamą „šaknį“.
Ir taip pat privalo detaliai paaiškinti kiekvieną, net pačią“ „nepadoriausią“ smulkmeną, kad besigilinantys galėtų suprasti visą reikalo esmę.