kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תמינאה  

Zohar „Toros Įsakymai. Aštuntas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                         

                                                        (Ištraukos)


                                                             Zohar


Aštuntas įsakymas, tai mylėti gerą (žmogų pereinantį į judaizmą),
ateinantį apsipjaustyti ir įeiti po „Šchinos sparnais“.

Ji (Šchina) tuos, kurie atsitraukė nuo kitos, „nešvarumų pusės“,
ir kurie nori prisiartinti prie šventumo, įveda po savo sparnais.
Apie tai parašyta:
„Išves žemė gyvą dvasią pagal savo rūšį“ (Berešit 1 – 24).                                                  Sulam              Jehuda Ašlagas


„Šchinos sparnų“ sąvoka yra labai plati ir gili,
tačiau paaiškinsiu tiek, kiek galima būtų suprasti Zoharą.
Malchut (mūsų realybė) vadinama Šchina ta prasme,
kad nedingsta iš mūsų akiračio,
nors mes ir esame labai nutolę nuo Jos (visai nesame Jos verti).
Apie tai parašyta:
„Visur kur yra ištremiamas Izraelis (ישר אל – tiesiai į Kūrėją),
Šchina eina su jais“, paslaptyje:
(sako Kūrėjas) „Aš gyvenu (השוכן aŠochen) su jais jų nešvarumuose“(Vajikra 16 –16).
Iš to aspekto Kūrėjas vadinasi „Gyvenantis“ שוכן – „Šochen“,
o Jo „Buvimo vieta“ vadinasi שכינה – „Šchina“.


Ir Šchinos „atsivėrimas“ yra tik tada,
kai ji yra susijungime (zivuge) „veidu į veidą“ su Kūrėju.
Tada švytėjimas yra toks didelis,
kad vienybė atsiveria netgi labiausiai (dvasiškai) nutolusiose ir apribotose „vietose“.
Žinoma, kad „didelė“ šio susijungimo būsena neateina iš karto,
t.y. iš pradžių ateina „maža“ būsena...


Ši „maža“ būsena vadinama „Šchinos sparnais“.
Apie tai parašyta:
„Ir bus kerubai ištiesę sparnus iš viršaus,
ir uždengs sparnais Atsivėrimo Skrynią“ (Šmot 25 – 20).
Todėl pagrindinis uždavinys yra „ištiesti sparnus“,
ir „uždengti“ šio pilno susijungimo tarp Kūrėjo ir Šchinos didelį švytėjimą.
Taip, kad netgi ir labiausiai nutolę, galėtų gauti nors dalį šios šviesos.
Ir to gavimo dėka jokia šviesos dalis nepakliūtų pas „sitra achrą“ (kitą, netyrą pusę).
Todėl dėka šio „uždengimo“ yra didelė apsauga šviesai,
kad netgi esantys arčiausiai prie klipot,
negalėtų „suklupti“ ir perduoti šviesą „sitrai achrai“,
nes juos apsaugo Šchinos sparnai.


Todėl žmogus, ateinantis praeiti gijūrą, turi apsipjaustyti,
nes jo kūnas yra iš aspekto „orla“ (trys klipot).

Ir nors šio žmogaus „tėvai“ nestovėjo ant Sinajaus kalno,
todėl nėra pašalintas gyvatės nešvarumas,
jam yra galimybė pakilti į aukščiausią šventumą.
Tai padaroma maldos į šį didelį susijungimą „pakėlimo“ dėka.


Iš tikro ten jau valdo „Šchinos sparnai“,
kurie saugo šią didelę šviesą,
ir todėl galima ten pakelti „gero“ (pereinančio į judaizmą) sielą.
Ši siela šio „didelio susijungimo“ dėka gali tapti šventa.


Ir nors ši siela nėra visiškai tyra,
ji gali gauti švytėjimą iš šio „susijungimo“,
nes „sparnai“ saugo,
kad šviesa nenueitų į klipot ח''ו ,
nes jis („geras“) yra artimas klipot.
Ir tai, kad pasakyta:
„po Šchinos sparnais“,
reiškia, kad galima gauti tik žemą, mažą (malchut) švytėjimo dalį.
Ir tik iš jos „Sparnų“ aspekto,
t.y. tik iš „išorės“, o ne iš pačios Šchinos „kūno“.