kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

שמעתי י, יא 

„Šamati“ 10, 11

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                          

                     Ką reiškia: „Pabėgo Mylimasis” (Šir aŠirim 8 – 14)


Reikia žinoti, kai žmogus pradeda eiti dvasiniu keliu norėdamas, kad visi jo veiksmai būtų „Dangaus vardu“, žmogus įeina į „pakilimų“ ir „kritimų“ būsenas.
Ir kartais žmogus įeina į tokį didelį „kritimą“, kad jam netgi atsiranda mintys pabėgti nuo Toros ir priedermių.


Kitaip sakant, žmogui dingsta noras būti šventumo valdžioje.
Tada žmogus turi tikėti, kad viskas yra atvirkščiai.
Tai reiškia, kad šventumas bėga nuo jo.


Iš tikro, kai žmogus nori pakenkti šventumui, tada šventumas aplenkia jį ir anksčiau pabėga nuo jo.
Todėl, jei žmogus tiki tuo, tada šventumo „pabėgimo“ metu, jis gali sustiprėti taip, kad „pabėgimas“ – ברח (barach) tampa „palaiminimu“ – ברך (barech).
Kaip parašyta: „Palaimink, Kūrėjau , jo jėgas ir jo rankų darbui būk palankus“ (Dvarim 33 – 11).


                                    „Džiaugsmas su baime“


Džiaugsmas yra vadinamas „meilės“ aspektu ir tai yra esmė.
Tačiau tai panašu, kai žmogus stato sau namą, ir nepadaro namo sienose jokio plyšio.
Tada nėra žmogui jokios galimybės įeiti į namą, nes nėra „neužpildytos“ vietos namo sienose, kad būtų galima įeiti.
Todėl turime padaryti „neužpildytą“ vietą, kad šios „tuštumos“ dėka, būtų galima įeiti į namą.


Iš tikro, toje vietoje, kur yra „meilė“, reikia taip pat reikalinga ir „baimė“, nes „baimė“ tai – „tuštuma“.
Todėl žmogus turi sužadinti baimę, nes kitaip jis negalės savo dvasiniame darbe pasiekti „sąlygojimo“ aspekto.
Ir kai jau yra abu aspektai: „meilė“ ir „baimė“, tada atsiranda tobulumas.


Tačiau kiekvienas aspektas nori anuliuoti vienas kitą.
Todėl turime pasistengti, kad šios abi sąvokos būtų vienoje vietoje.
Iš tikro meilė turi būti kartu su baime.


Ir nors „meilė“ yra esmė, tačiau tik kartu su „baime“, vadinama trūkumu – tuštuma, atsirada tobulumas.
Tai taip pat yra vadinama dviem kojomis, nes iš tikro, tik turėdamas dvi kojas, žmogus gali eiti.