kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

השלום בעולם ט  

Taika pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                              9.


                  Taika visuomenėje garantuoja taiką visame pasaulyje


Ir nesistebėk, kad mes siejame taiką visuomenėje su taika visame pasaulyje.
Iš tikro jau atėjome prie tokios būsenos, kad visas pasaulis skaitosi, kaip viena visuomenė ir viena bendruomenė.
Tai reiškia, kad kiekvienas individas naudojasi viso pasaulio sukurtomis gėrybėmis, todėl kiekvienas yra įpareigotas aptarnauti ir rūpintis viso pasaulio gerove.


Kaip sakėme, kad kiekvienas žmogus visiškai priklauso nuo savo visuomenės, kaip mažas „sraigtelis“ mašinoje.
Todėl kiekvieno žmogaus gerumas ir laimė priklauso jo visuomenės gerumo, t.y. atskiro žmogaus gerumas ir visuomenės gerumas yra tapatūs dalykai, ir atvirkščiai.
Tai reiškia, tuo dydžiu, kiek žmogus įpareigoja save, tuo dydžiu jis įsipareigoja prieš visuomenę.


Ir koks gi šio įsipareigojimo dydis?
Viskas priklauso nuo pačio individo poreikių.
Žinome iš istorijos, kad senovėje žmogus priklausė tik nuo savo šeimos.
Tai reiškia, kad kiekvienam užteko tik savo šeimos narių pagalbos.
Vėlesniais laikais šeimos susijungė į gyvenvietes ir miestelius, todėl kiekvienas tapo priklausomas nuo savo miesto.
Paskui gyvenvietės ir miestai susijungė į valstybes, todėl kiekvienas tapo atsakingas už visų savo valstybės narių gerumą
Ir dabar, mūsų kartoje, kai kiekvieno žmogaus gyvenimas priklauso nuo viso pasaulio valstybių gyvenimo, kiekvienas pasidarė „įsipareigojęs“ visam pasauliui, kaip tas „varžtelis“ bendroje mašinoje.


Todėl negali būti nei kalbos apie tvarką, taiką, ir laimingą gyvenimą atskirai paimtoje valstybėje, kai visame pasaulyje nebus tvarkos, taikos ir laimės ir taip pat – atvirkščiai.


Mūsų laikais visos valstybės yra surištos tokiais „gyvybiniais ryšiais“, kaip ankstesniais laikais kiekvienas priklausė ir buvo surištas savo šeimos saitais.
Todėl dabar nėra prasmės kalbėti apie teisingus ir taiką garantuojančius santykius vienoje valstybėje, ar vienoje tautoje.
Tai reiškia, kad dabar turime kalbėti bendrai apie visą pasaulį, nes kiekvieno žmogaus gerumas, laimė, kaip ir blogumas bei nelaimė matuojamas ir priklauso nuo viso pasaulio laimės.


Ir nors šis dalykas jau akivaizdus visiems, tačiau dar ne visi pasaulio gyventojai tai suprato iš realios praktinės pusės.
Kodėl?
Atsakymas.
Gamtos vystymosi dėsniuose, kaip ir visuomenėje, veiksmas ar įvykis yra anksčiau už jo suvokimą.
Todėl tik istoriniai įvykiai – veiksmai pastums žmoniją į priekį.