kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

גילוי טפח וכיסוי טפחיים ג  

„Atverti sprindį ir užverti du“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

          


     

                                                                             3.


                                     Trečia dalis: Kūrėjo paslaptis, bijantiems Jo


Tai reiškia, kad Toros paslaptys yra paaiškinamos tik bijantiems Palaiminto Kūrėjo,
ir saugantiems Jo garbę visa siela ir visomis jėgomis.
Iš tikro tokie žmonės niekada nepažemins ir nepaniekins (chas ve šalom – neduok dieve) Kūrėjo vardo.
Ir tai yra trečia kabalos išminties paslėpimo priežastis (dalis), kuri yra pati griežčiausia, nes
nesilaikant šio draudimo, daugelis „krito negyvas“.
Tai pat iš čia išėjo visi „kabalistiniai užkeikimai ir talismanai“ ir „praktinės kabalos specialistai“, gudrumu gaudantys „naivias sielas“,
bei visi „kabalos mistikai“, naudojantys šią išmintį ne pagal paskirtį.
Iš tikro šios išminties „nutekėjimas“ dėl „nepadorių“ mokinių atnešė pasaulių daug kančių, kuriomis kenčiame ir dabar.
Ir žinok, kad pradžioje tai ir buvo pagrindinė šios išminties paslėpimo priežastis.
Todėl išminčiai priėmė papildomą griežtumą tikrinti kiekvieną kabalos mokinį.
Kaip pasakė išminčiai:
„Šios paslaptys“ perduodamos tik: „Toros teismo pirmininkui“ (Av beit din) ir tai, jei „dega jo širdis“.
Ir taip pat „maase berešit“ (pasaulėdaros paslaptis) atskleidžiamos tik dviem mokiniams,
o „merkava“ (vežimo, transcendentinės) paslaptys atskleidžiamos tik vienam“
(Talmudas, Chagiga 13).
Ir dar galima rasti daug panašių pasakymų, nes būtent čia ir yra pagrindinis išminčių nuogąstavimas.
Todėl yra labai mažai „išrinktųjų“, nusipelniusių šios išminties.
Ir net tie, kurie išlaikė „septynis patikrinimus“ ir priesaikas, yra prisaikdinami baisiomis ir griežtomis priesaikomis, kad neatvertų šias tris „paslėpimo dalis“.


Taip pat nereikia suklysti, kad bendrai visoje kabalos išmintyje galima išskirti tris paslėpimo dalis.
Ir tai nereiškia, kad pati kabalos išmintis skirstosi į tris dalis.
Tačiau, ant kiekvieno pačio mažiausio kabalos išminties žodžio „nusileidžia“ šios trys paslėpimo dalys, nes tai yra trys skirtingos šios išminties aiškinimo rūšys ir paslapčių lygiai, visada galiojančios šioje išmintyje.
Ir suprask.


Todėl čia reikia paklausti: jei iš tikro šios išminties paslėpimas yra toks „griežtas“,
tada iš kur atsirado tūkstančiai kabalos knygų?
Atsakymas tas, kad yra didelis skirtumas tarp dviejų pirmų ir paskutinės kabalos išminties paslėpimo dalių.
Tai reiškia, kad pats didžiausias svarbumas „uždėtas“ tik ant trečios kabalos paslėpimo dalies,
dėl jau išaiškintų priežasčių.
Tačiau pirmoms paslėpimo dalims nėra pastovaus draudimo.
Tai reiškia, kad draudimas „nėra reikalo“, kartais dėl kokių tai priežasčių išeina iš šių paslėpimo „rėmų“ ir tampa „yra reikalas“.
Taip pat iš draudimo „neįmanoma“ pasidaro aspektas „įmanoma“.
Ir tai atsitinka dėl dviejų priežasčių:
1. Dėl kartos „išsivystymo“.
2. Dėl davimo „Leidimo iš Dangaus“.


Kaip atsitiko su rabi Šimonu bar Jochajumi ir „šventuoju Ari“, ir taip pat mažesniu lygiu su kitais išminčiais.
Todėl dėl šių priežasčių kartais pasirodo tikros kabalos išminties knygos.
Ir apie tai pasakė išminčiai:
„Atvėriau sprindį, bet užvėriau du“.
Tai reiškia, kad jiems atėjo proga „atverti“ naują dalyką, kuris nebuvo anksčiau atvertas.
Todėl išminčiai ir duoda užuominą, kad jie atveria tik „vieną sprindį“,
t.y. vieną dalį iš trijų paslėpimo dalių, tačiau kitos dvi dalys lieka paslėptos.
Ir taip pat tuo parodoma, kad išminčiui atsitiko koks tai dalykas, kuris yra atvėrimo priežastis.
Tai gali būti, kad draudimas „nėra reikalo“ įgavo formą „yra reikalas“,
arba yra duotas „leidimas iš Dangaus“, kaip jau sakėme aukščiau.

Todėl ir sako išminčiai:
„Atvėriau sprindį“.


Ir visi skaitantys mano raštus gali pamatyti, kad tai yra visai „nauji dalykai“,
apie kurių išleidimą aš galvojau ištisus metus.
Iš tikro šie dalykai nėra pateikti su visu tikru tyrumu ir tikslumu jokioje anksčiau manęs išleistoje knygoje.
Tačiau aš gavau šiuos dalykus „iš lūpų į lūpas“ iš savo mokytojų,
o jie taip pat „iš lūpų į lūpas“ gavo iš savo mokytojų.
Ir nors gavau šiuos dalykus su visomis „paslėpimo“ sąlygomis,
tačiau dėl būtinumo, kurį pateikiau str. „Laikas veikti“,
apsivertė draudimas iš „nėra reikalo“ į aspektą „yra reikalas“.
Todėl aš pilnai „atvėriau sprindį“, kaip jau aiškinau aukščiau,
tačiau „du sprindžius“ turiu „paslėpti“, kaip ir yra įsakyta man.