kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר גוונין דמתחזיין ודלא מתחזיין 

Zohar „Spalvos, kurios matosi ir kurių nesimato“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                                

                                          (Ištraukos)


Vieną dieną sėdėjo rabi Šimonas, jo sūnus rabi Elazaras ir rabi Aba.
Rabi Elazaras pasakė, parašyta Toroje:

 „Pasirodžiau Abrahamui, Icchakui ir Jakovui vardu אל שדי)  El Šadai) „Visagalis“, o savo vardo הוי''ה) ) „Havaja“ nedaviau jiems pažinti (Šmot 6 – 2).


Ką reiškia „pasirodžiau“, reikėjo sakyti „kalbėjau“?
Pasakė jam rabi Šimonas, sūnau, čia yra aukštutinė paslaptis.

Ateik ir pažiūrėk, yra „spalvos“, kurios matosi ir kurios nesimato.
Ir vienos ir kitos – tai „aukštutinė“ tikėjimo paslaptis, kurios nežino žmonės ir į kurią neįsižiūri.
Ir tų matomų „spalvų“ nenusipelnė nei vienas žmogus, tol kol atėjo Tėvai: Abrahamas, Icchakas ir Jakovas ir išstovėjo jose, t.y. pasiekė jas.
Apie tai parašyta „pasirodžiau“, nes matė „spalvas“, kurios matosi.
Ir kas tai per „spalvos“, kurios atsivėrė?
Tai אל שדי  El Šadai – Visagalis, t.y. aukštutinės „spalvos“ ir jos matosi.
Tačiau aukščiau yra paslėptos „spalvos“, kurios nesimato.
Šių „spalvų“ nepasiekė jų niekas, išskyrus Moše.
Apie tai parašyta: „O savo vardo ה' (Havaja) nedaviau jiems pažinti“.
Tai reiškia: „neatsivėriau jiems aukštutinėmis spalvomis“.


O jei paklausi: argi Tėvai nežinojo vardo (Havaja) ?
Žinojo, bet tik iš tų „spalvų“, kurios atsivėrė...
Šios aukštutinės, paslėptos ir spindinčios šviesos, kurių nusipelnė Moše, tai paslaptis: „atverta akis“ ir „užmerkta akis“.
Jeigu yra „užmerkta akis“, ji mato „veidrodį, kuris šviečia“.
Ir jeigu yra „atverta akis“, ji mato „veidrodį, kuris nešviečia“.


Todėl Tėvams parašyta: „pasirodžiau“, ir tai – „veidrodis, kuris nešviečia“, kuris yra atvertas ir jame yra „matymas“.
Tačiau apie „veidrodį, kuris šviečia“, kuris atsivėrė Moše, ir kuris yra paslėptas, parašyta ne „matymas“, o „žinojimas“: „o savo vardo (Havaja) nedaviau jiems pažinti“.


Atėjo rabi Elazaras ir rabi Aba bei pabučiavo rabi Šimono rankas.
Pravirko rabi Aba ir pasakė: kai pasitrauksi iš pasaulio, pasaulis liks vienišas, kas tada galės šviesti Toros šviesa.