kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

זהר תרומה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 

Zohar „ Visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis“

rabi Šimonas ben Jochalus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                               (Ištraukos)


Mokėmės.
Reikia mylėti Kūrėją „visa širdimi“ בכל לבבך (bechol levavecha).
Tai reiškia dviem širdies „pusėmis“.
Ir tai – du instinktai: „gėrio instinktas“ ir „blogio instinktas“.
Ir jie abu kartu vadinasi „širdis“.
Vienas –„gera širdis“, kitas – „bloga širdis“.
Todėl ir pasakyta:,בכל לבבך o ne: בכל לבך su viena „Bet“ ב raide.


Klausia.
Jei pasakysi, kaip galima blogio instinktu žmogui mylėti Kūrėją?
Juk blogio instinktas kaltina žmogų, kad jis nesiartintų prie darbo Kūrėjui?
Ir atsako.
Šis darbas, t.y. mylėti Kūrėją „blogio instinktu“, yra žymiai svarbesnis.
Tai reiškia, kai žmogus „suvaldo“ ir „sulaužo“ blogį, tai ir yra tikra meilė Kūrėjui.
Tada žmogus žino, kaip „blogio instinktą“ priartinti Kūrėjo darbui...


Tai panašu į karalių, turėjusiu vienintelį sūnų, kurį karalius labai mylėjo.
Todėl karalius prisakė sūnui, kad jis nesiartintų prie blogos moters, nes kas prisiartina prie blogos moters, nevertas įeiti į karaliaus rūmus.
Sūnus pažadėjo vykdyti karaliaus norą su meile.
Karaliaus dvare už rūmų gyveno viena, labai gražios išvaizdos ir labai gražaus kūno, prostitutė.
Kartą karalius pasakė jai:
„Aš noriu patikrinti sūnaus atsidavimą man“.
Pasišaukė tą prostitutę ir liepė jai:
„Eik ir sugundyk mano sūnų, kad pamatyčiau sūnaus atsidavimo man lygį“.
Ką padarė ši prostitutė?
Nuėjo pas karaliaus sūnų ir pradėjo jį gundyti visais būdais: apsikabinti, bučiuoti ir glamonėti, kad pažiūrėti ar sūnus bus tvirtas, ir ar jis saugos karaliaus priesakus.
Tačiau sūnus sudraudė ją, nesiklausė jos ir atstūmė nuo savęs...


Tai sužinojęs, karalius labai apsidžiaugė ir įsivedė sūnų į savo rūmus, bei davė jam dovanų, pripažinimą ir didelę garbę.
Iškyla klausimas:
kas sąlygojo sūnui visą šitą gerumą?
Atsakymas.
Ši prostitutė.
Ar turime mes už tai pašlovinti šią prostitutę?
Būtinai, turime pašlovinti ją dviem aspektais:
1. Kad įvykdė karaliaus liepimą.
2. Kad sąlygojo tam sūnui visą gerumą ir karaliaus meilę.


Apie tai parašyta:
והנה טוב מאד „Ir štai viskas labai gerai“( Berešit 1 – 31).
והנה טוב – „ir štai viskas gerai“, tai – „Gyvybės angelas“,
מאד – „labai“, tai – „Mirties angelas“, ir jis – „blogio instinktas“.
Būtent jis skaitosi labai geras tiems, kas vykdo Kūrėjo valią.


Ateik ir pažiūrėk.
Jei nebūtų šio „gundytojo“ ir „kaltintojo“, negalėtų teisuoliai paveldėti aukštutinių lobynų „pasaulyje, kuris ateis“.
Palaiminti tie, kurie sutiko šį „kaltintoją“.
Palaiminti tie, kurie nesutiko šio „kaltintojo“.
Ir paaiškina.
Palaiminti tie, kurie sutiko jį, t.y. išsigelbėjo nuo jo, ir jo dėka paveldėjo visą gerumą ir malonumus. Taip pat visą tą gerumą pasaulyje, kuris ateis.
Apie juos parašyta:
„Tiktai jų akys matys Kūrėją“.


Palaiminti tie, kurie nesutiko „kaltintojo“, t.y. kurie nesuklupo jame.
Taigi, jei būtų suklupę, jie galėjo paveldėti Gehinomą (pragarą), ir būti išvarytais iš „Gyvybės žemės“.
Taip atsitinka ,kai nusidėjėliai paklauso „kaltintojo ir gundytojo“ ir yra jo suviliojami.
Todėl teisuoliai, išstovėję išbandyme, turi atiduoti „kaltintojui“ pripažinimą, nes jo dėka jie paveldi visą gerumą ir malonumą „pasaulyje, kuris ateis“.

Klausia.
Kokia nauda „kaltintojui“, kai nusidėjėliai jo paklauso?
Ir atsako.
Nežiūrint į tai, kad nėra jam naudos, visų pirma jis vykdo Kūrėjo įsakymą.
Ir dar, jis dėl to sustiprėja, nes jis yra blogis, o blogis sustiprėja, kai yra daromi blogi darbai.
Pvz. nusidėjėlis, t.y. žudikas, negali nusiraminti, kol nenužudo žmogaus.
Ir kai jis įvykdo savo nusikaltimą, jis sustiprėja savo jėgose, t.y. mano, kad jis yra visagalis, todėl jam dėl to yra malonumas.
Taip ir šis „kaltintojas“, kuris yra „blogio instinktas“, dar vadinamas „Mirties angelu“, sustiprėja savo jėgose, tik tada, kai jis suklaidina žmones, paskui kaltina juos, ir galiausiai juos nužudo.
Tada „kaltintojas“ stiprėja ir jam yra malonumas.


Ir iš kitos pusės.
Gyvybės pusė stiprėja, kai žmonės yra geri ir eina tiesiu keliu.
Lygiai, kaip „kaltintojas“ sustiprėja, kai nusidėjėliai jo klauso, ir jis – blogis valdo juos. Gailestingasis apsaugok.
Palaiminti tie, kurie nusipelno nugalėti „blogio instinktą“ ir jį suvaldyti.
Ir jo dėka nusipelnyti „pasaulį, kuris ateis“.
Taigi žmogus visada turi stiprėti „šventumo angele“.
Apie tai pasakyta:
„Palaimintas žmogus, kurio jėga Kūrėjuje. (Tehilim 84 – 6).
Palaiminti teisuoliai šiame pasaulyje ir „pasaulyje, kuris ateis“.