kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

זהר וישב ויהי כדברה אליו יום יום  

Zohar „Ir kalbėjo jam diena iš dienos“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                             (Ištraukos)


„Ir kalbėjo jam (Josefui Potifaro žmona) diena iš dienos“(Berešit 39 – 10).
Rabi Elazaras pradėjo ir atvėrė: „apsaugoti tave nuo blogos moters“(Mišlei 6 – 24).
Palaiminti teisuoliai, žinantys Kūrėjo kelius, kad eiti jais, nes jie mokosi Toros dieną ir naktį,
o tas kas stengiasi Toroje dieną ir naktį paveldi du pasaulius: „aukštutinį“ ir „apatinį“.
Paveldi šį pasaulį, nežiūrint į tai, kad užsiiminėjo Tora „lo lišma“ ( dėl savęs), ir paveldi „aukštutinį“ pasaulį, kai mokosi Toros „lišma“ (dėl Toros ir dėl Kūrėjo).


Ateik ir pažiūrėk.
Parašyta: „Dienų ilgumas Jos (Toros) dešinėje, o kairėje – turtai ir garbė“ (Mišlei 3 – 16).
„Dienų ilgumas Jos dešinėje“ tiems, kurie eina Toros „dešinėje“, t.y. užsiima Tora „lišma“.
Tai reiškia, kad pas juos yra „dienų ilgumas“ pasaulyje, kuris ateis.
Ir ten jie nusipelno Toros garbės, o tai – garbė ir karūna viskam, t.y. „Toros karūna“ pasaulyje, kuris ateis.
„Kairėje – turtai ir garbė“, t.y. mūsų pasaulyje.
Nežiūrint į tai, kad žmogus neužsiiminėjo Tora „lišma“, jis mūsų pasaulyje nusipelno „turtų ir garbės“.


Kai grįžo rabi Chija iš ten, iš Babilono į Izraelio žemę, skaitė Torą ir jo veidas „švietė“ kaip saulė.
Ir kai stovėdavo prieš rabi Chija besimokantys Toros, jis sakydavo jiems:
„Šis mokosi Toros „lišma“, šis mokosi Toros „lo lišma“.
Rabi Chija meldėsi už tą, kuris mokosi Toros „lišma“, kad taip būtų visada, ir jis nusipelnytų „pasaulį, kuris ateis“.
Taip rabi Chija meldėsi už tą, kuris nesimoko Toros „lišma“, kad žmogus pradėtų užsiiminėti „lišma“ ir taip nusipelnytų  „gyvenimo“.


Vieną dieną rabi Chija pamatė vieną mokinį, kuris mokėsi Toros ir jo veidas buvo persikreipęs (pažaliavęs).
Pasakė: „iš tikro šis mokinys yra įkritęs į nuodėmingas abejones“.
Tada „pastiprino“ jį ir palaikė Toros žodžiais, kol mokiniui sugrįžo dvasios stiprybė.
Nuo tos dienos tas mokinys priėmė nuostatą – „nepasiduoti nuodėmingoms abejonėms ir mokytis Toros lišma“.


Rabi Josi pasakė: „kai žmogus mato, kad jį užpuola „nuodėmingos abejonės“, žmogus turi nedelsiant užsiimti Tora, nes tada abejonės palieka žmogų.
Rabi Elazaras pasakė: „kai „blogio pusė“ ateina, kad gundyti žmogų, jis turi nukreipti „blogio instinktą“ į Torą, kad blogis nedelsiant pasitrauktų nuo jo“...