kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

זהר חטאו משקה מלך מצרים והאפה  

Zohar Nusidėjo Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir kepėjas

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                       (Ištraukos)


Kai Kūrėjas sukūrė pasaulį,
visus kūrinius sukūrė pagal atitinkamą „pavidalą“.
Po to sukūrė žmogų pagal „aukštutinę formą“ ir padarė jį „galingu“,
kad šis „pavidalas“ viešpatautų visiems kūriniams.
Ir visą žmogaus egzistavimo pasaulyje laiką,
kai visi gyviai pakelia galvas ir mato žmogaus „aukštutinę formą“,
visi bijo ir dreba prieš jį.
Apie tai parašyta: „Ir bijos jūsų visi žemės gyviai ir dangaus paukščiai“ (Berešit 9 – 2).
Tai reiškia, kad visi mato žmoguje šį „pavidalą“ ir sielą (נשמה – nešama), kuri yra jame.


Rabi Elazaras pasakė: dabar, nors jau nebėra žmoguje šios sielos dalies „nešama“,
pas teisuolius ši forma nepasikeičia, ji – tokia, kokia buvo pirma.
Tačiau, kai žmogus neina Toros keliu,
pasikeičia pas jį šis „šventas pavidalas“.
Ir tada žemės gyviai ir dangaus paukščiai gali jį užpulti,
nes jau nebijo jo.
Iš tikro, kai pasikeitė ši „šventa forma“,
pasikeitė ir dingo žmogaus (אדם –Adam) „pavidalas“.
Tai reiškia, kad šis „pavidalas“ įgavo kitų gyvių „formą“,
ir jau gyvūnai nebebijo jo bei gali užpulti.


Ateik ir pažiūrėk.
Kai Kūrėjas pakeičia veiksmus „viršuje“,
Jis pakečia ir „apačioje“.
Tai reiškia, kad pakeičia „šventą formą“ viršuje ir žmogaus „atvaizdą“ apačioje,
kad grąžintų dalykus į pradžią,
kaip viskas buvo prieš pirmo Adamo nuodėmę.


Danieliui nepasikeitė (Žmogaus) „pavidalas“,
kai jis buvo įmestas į liūtų duobę,
todėl jis ir išsigelbėjo.
Rabi Chizkija pasakė, bet juk parašyta:
„Kūrėjas pasiuntė savo angelą,
ir jis uždarė liūtų burnas,
todėl nesudraskė manęs“ (Daniel 6 – 22).
Išeina kad angelas uždarė liūtams burnas, o ne „šventa forma“?


Atsakė jam, Danielius išsigelbėjo todėl,
kad šis šventas žmogaus teisuolio „pavidalas“ tai ir yra būtent „angelas“,
uždarantis liūtams burnas.
Todėl Danielis pasakė:
„Kūrėjas pasiuntė savo angelą“,
t.y. tą angelą,
kuriame „iškaltos“ visos pasaulio „formos“.
Ir jis (angelas) įdiegė manyje „pavidalą“,
kad liūtai negalėtų užpulti,
t.y. uždarė jų burnas.
Todėl iš tikro pasiuntė „angelą“.
Ir šitame angele iškalti visi pavidalai,
todėl žmogus turi saugoti savo kelius,
kad nenusidėtų Kūrėjui,
ir egzistuotų žmogaus (אדם –Adam) pavidalu.


Ateik pažiūrėk.
Jechezkelis saugojo savo burną nuo draužiamo maisto,
kaip parašyta:
„Neįėjo į mano burną netinkama mėsa“( Jechezkel 4 – 14),
todėl nusipelnė, ir galėjo vadintis – „žmogus“ (אדם – Adam).


Taip pat ir apie Danielį parašyta:
„Ir priėmė Danielis į širdį,
kad nesusitepti karaliaus stalo vaišėmis ir vynu“ (Daniel 1 – 8).
Todėl nusipelnė egzistuoti žmogaus (Adam) pavidalu,
ir visi pasaulio gyviai bijo žmogaus (Adam) „pavidalo“,
kuris viską valdo ir yra visų karalius.


Rabi Josi pasakė: žmogus turi saugotis,
kad nepadaryti nuodėmių ir nenukrypti, nei į kairę, nei į dešinę.
Ir nors saugojo save,
turi žmogus tikrinti save kiekvieną dieną ar nenusidėjo.
Kai žmogus atsikelia iš lovos,
du liudininkai (angelai) stovi prieš jį ir vaikšto su juo visą dieną.
Iš tikro, kai žmogus nori atsikelti ryte ir atveria akis,
tie du liudininkai sako jam:
„Tegul tavo akys žiūri tiesiai,
ir tavo žvilgsnis tegul būna nukreiptas prieš tave“ (Mišlei 4 – 25).
Atsistojo (žmogus) ir pasiruošė eiti, sako tie liudininkai:
„Apgalvok savo žingsnius, tegul tavo žingsniai būna tvirti“(Mišlei 4 – 26).
Todėl žmogus turi visą dieną saugotis nuo nuodėmių.


Kiekvieną dieną, kai ateina naktis,
žmogus turi įsižiūrėti ir patikrinti kiekvieną tos dienos akimirką,
kad sugrįžti prie jų su atgaila (תשובה).
Įsižiūrėti pastoviai, ir sugrįžti pas Kūrėją, kaip parašyta:
„Nusidėjau prieš Tave visada“ (Tehilim 51 – 5),
ir pergalvoti visus veiksmus.


Ateik ir pažiūrėk.
Kai Izraelis buvo šventoje žemėje,
nebuvo tarp jų nuodėmės,
nes aukos, kurias aukodavo kiekvieną dieną,
išvalydavo juos.
Dabar, kai Izraelis ištremtas iš šventos žemės,
nėra kas išvalytų Izraelį, tik Tora ir geri darbai...
Palaiminti tie , kurie užsiima Tora dieną ir naktį.