kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר ובמדבר אשר ראית  

Zohar „Ir dykumoje, kurią matei“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį


      


                                  

                                                     (Ištraukos)Pradėjo tas senis ir pasakė:
„Ir dykumoje, kurią matei, kur nešė tave Kūrėjas,
kaip nešioja žmogus savo sūnų“ (Dvarim 1 – 31).


Klausia:

Čia reikėjo pasakyti: dykumoje, kur nešiojo tave (Kūrėjas),

ką reiškia, kurią matei?


Ir atsako:

Kūrėjas kalbėjo su Izraeliu dykumoje, nuožmioje dykumoje,
kaip parašyta: „Gyvatės, angys, skorpionai“.
Dykumoje, kuri yra nuožmiausia iš viso pasaulio dykumų.


Klausia:

Tada, kokia prasme įvedė ten Izraelį?


Ir atsako:

Kai išėjo Izraelis iš Egipto ir susibūrė į 600 000 žmonių,
sustiprėjo „šventumo karalystė“ ir pakilo virš visko...
Tada susilpnėjo „blogio karalystė“ ir „sitra achra“ (kita – netyra pusė).
Iš tikro Kūrėjas išvedė Izraelį, kad praeiti nuožmią dykumą,
kurioje valdo „Sam“ (blogio angelas), nes ten yra jo vieta.
Ir Izraelis turėjo sutriuškinti šio angelo atkaklumą ir jėgą,
kad blogis negalėtų viešpatauti.
Todėl jei Izraelis nebūtų nusidėjęs, Kūrėjas norėjo visai pašalinti „Sam“ iš pasaulio...
Tačiau dabar Izraelį atvedė į savo dalį, savo būtent...


Ir kai Izraelis nusidėjo keletą kartų,
juos įkando gyvatė (נחש – nachaš).
Tada išsipildė:
„Jis muš tave per galvą“(Berešit 3 – 15).
Tai reiškia, kad Izraelis pirmiausiai trenkia gyvatei per galvą,
bet paskui nežino, kaip apsisaugoti nuo jos.
Tada gyvatė kerta atgal..., todėl visi žuvo dykumoje, ir išsipildė:
„O ji gels tave į pėdą“...


Todėl ir parašyta: „(dykumą) kurią matei“,
nes savo akimis matė dykumos savininką „Sam“,
einantį surakintą prieš juos...
Ir dar: Toros žodžiai išsipildo būtent ten (dykumoje).
Tai reiškia, kad šviesa suvokiama, tik kai išeinama iš tamsos.
Iš tikro kai ši „kita (blogio) pusė“ pasiduoda, Kūrėjas,
t.y. „gėrio pusė“ kyla į viršų, ir didėja Jo garbė.
Ir visas darbas Kūrėjui tik tamsoje,
nes nėra „gėrio“, tik iš „blogio“.
Kai žmogus įeina į „blogio kelią“ ir palieka jį,
tada padidėja Kūrėjo šlovė.

Todėl visko tobulumas „gėris“ ir „blogis“ kartu,
tik kai paskui pasukama link gėrio...