kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

זהר על מה קאים עלמא  

Zohar „Ant ko laikosi pasaulis“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                 (Ištraukos)


Rabi Šimonas pradėjo (atvėrė):
„Kokios nuostabios Tavo buveinės, Kūrėjau“ (Tehilim 84 – 1).
Kaip reikia žmonėms įsižiūrėti į Kūrėjo darbus,
nes žmonės nežino ir neįžvelgia ant ko laikosi pasaulis?
Taip pat ir jie patys nežino ant ko laikosi, t. y. dėka ko egzistuoja?
(Čia yra iškeliami du klausimai:
„Ant ko laikosi pasaulis?“
ir „Kokiu būdu egzistuoja žmogus“?)


Iš tikro, kai Kūrėjas sukūrė pasaulį,
Jis sukūrė „dangų“ (שמים) iš „ugnies“ (אש) ir „vandens“ מים,
kurie buvo nestabilūs.
Ir tik paskui aukštutinio „dvelksmo“ (רוח) pagalba tapo stabilūs.
Šiais pradmenimis Kūrėjas stabilizavo pasaulį,
kuris ir laikosi ant šių trijų pagrindų:
„dešinė“ – „dangus“,
„kairė“ – „ugnis“,
„vidurys“ – „dvelksmas“.
Tačiau, kai šis „dvelksmas“ – רוח dingsta, viskas „susvyruoja“ ir „žlunga“.


„Dvelksmas“ – רוח mūsų pasaulyje yra atspindėtas Toroje,
todėl viskas ir laikosi ant Toros.

Iš tikro viskas laikosi ant Toros,
ir kai Izraelis ישראל užsiima Tora,
šių užsiėmimų dėka kyla malda ir stabilizuojasi „vidurinė linija“ – „dvelksmas“,
o pasaulis gali egzistuoti.
Tai reiškia, kad Tora tampa „vidurine linija“ – „dvelksmu“,
ir pasaulis gali egzistuoti, kaip ir kiti du pagrindai.
Tada viskas įgauna tobulumą, kaip ir pasakyta:
„Kokios nuostabios Tavo buveinės, Kūrėjau“.


Ateik ir pažiūrėk.
Kai išmuša vidurnaktis Kūrėjas įeina į Gan Eden mėgautis su teisuoliais,
užsiimančiais Tora, t. y. atliekančiais dvelksmo – ruach stabilizaciją.
Vargas tiems, kurie tuo laiku miega,
t. y. nesikelia vidurnaktį mokytis Toros,
nors jiems jau reikia tai daryti.
Iš tikro tie žmonės nežinos kaip elgtis Teisme,
kai kūnas „susitepęs“.
Ir jie bus atiduoti į angelo Dūma rankas,
kuris nutemps juos į Gehinomą (pragarą).


Iš tikro tą valandą, pusiaunaktį susižadina „liepsna“ iš šiaurės pusės,
ir šį šauksmą išgirsta tik tikrieji teisuoliai,
atsikeliantys naktį mokytis Toros, t. y. ištaisyti „vidurinę liniją“ – „dvelksmą“.
Tada Kūrėjas klauso šių teisuolių, kurie Gan Edene.
Todėl aišku, kad žmogaus egzistencija priklauso nuo šios „vidurinės linijos“,
kuri atsiranda mokantis Toros ...
Tačiau, jei žmogus tai ignoruoja, jis yra „perduodamas“ Dūma ir „leidžiasi“ į Gehinomą, bei daugiau nepakyla iš ten.