kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar Akdamat sefer aZohar Ravo Hemnuna Saba raidės 3

rabi Šimonas ben Jochajus

Įėjo raidė ש „Šin“. Pasakė: „pasaulių Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį, nes manimi vadinasi (prasideda) Tavo vardas שדי „Šadai“ – „Visagalis“.

115/116577.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Mūsų mokytojas negyvena dėl savęs, nes jau visiškai ištaisė save. Visas jo gyvenimas – perduoti Kūrėjo šviesą pasauliui būtent dėka „aSulam“ komentaro“.

115/116861.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה ה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl reikalingi keturi aspektai, esantys Kūrėjo varde „Havaja“, ir vadinami Chochma, Bina, Tiferet ir Malchut.

115/115696.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Rytiniai palaiminimai 2

I. M. Lav

„Štai priedermės, kurių vykdymo vaisius žmogus skina šiame pasaulyje, o atpildas už jų įvykdymą - pasaulyje, kuris ateis...“

115/115909.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tačiau „ne kiekvienas gali ateiti ir mokytis“, todėl Baal aSulamas griežtai rinkosi sau mokinius. Tik tiems, kurie buvo atsidavę Kūrėjo darbui, pasiekę tam tikras dvasines pakopas bei nuovokūs – tik tiems buvo leista ateiti pas Baal aSulamą.

115/116576.jpg