kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • מחשבה טובה הקב''ה מצרפה למעשה, שנאמר: "אז נדבר יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו". קידושין מ' – א Gerą mintį Kūrėjas prijungia prie veiksmo, kaip pasakyta: „Ir kalbės bijantys Kūrėjo vienas kitam, ir klausys Kūrėjas, ir įrašys į „Atminties knygą“. (Talmudas, Kidušin 40 – 1)

הקדמה לספר הזהר יא

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nusileido pasauliai iki mūsų materialios realybės, t.y. iki tos „vietos“, kur gali egzistuoti „kūnas“ ir „siela“, taip pat „sugadinimo“ ir „ištaisymo“ laikas.

115/115476.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות יג

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau tie, kurie nusipelnė pilno tikėjimo, jiems garantuoja išminčiai, nors ir užsiima Tora lo lišma, švytėjimas, esantis Toroje, atves juos prie gerumo. Ir nusipelnys, netgi be išankstinių kentėjimų ir vargingo gyvenimo, Toros lišma.

115/115475.jpg

הקדמה לספר הזהר מד

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir prieš „13 metų“ (dvasinė kategorija) nėra juntamas šio „taško širdyje“ atsivėrimas.

115/115517.jpg

החרות ח

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ketvirtas faktorius - tai visiškai „išorinių“ – svetimų „priežasčių ir pasekmių“ seka, veikiančių „pirminę materiją“ iš šalies.

115/116342.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Po valgio

I. M. Lav

Dėkoti Kūrėjui po valgio ir gėrimo privaloma visada – taip pat ir tada, kai duona nebuvo valgyta. Vienok, pastaruoju atveju skaitomi trumpi palaiminimai, kurie vadinasi ברכה אחרונה „bracha achrona“ – „baigiamasis palaiminimas“.

115/116341.jpg