kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • בחנוכה היתה רק חניה מהמלחמה, וצריכים להמשיך הלאה, לכן בחנוכה הרמז הוא חנו – כה. רב ברוך אשלג, ברכת שלום, מכתבים Iš tikro Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“). (ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Lag-Baomer

I.M.Lav

Lag-Baomer – ypatinga diena, ryškiai besiskirianti nuo kitų Omero periodo dienų. Lag – tai yra raidės ל „lamed“ ir ג „gimel“ – taip žymimas skaičius „33“. Lag-Baomer – trisdešimt trečioji Omero diena, 18 ijaro.

115/116357.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Ijaro mėnuo

I. M. Lav

Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių žmogus negalėjo įvykdyti Pesacho aukos priedermės nustatytu laiku, Tora suteikia jam galimybę tai atlikti praėjus lygiai mėnesiui po Pesacho, ijaro 14.

115/116351.jpg

הקדמה לספר הזהר לה,לו,לז, לח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi „noro gauti“ pirmas lygis (bchina alef ), vadinamas „domem“ (negyvasis). Tai „noro gauti“ atsivėrimo mūsų materialiame pasaulyje pradžia.

115/116860.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

17 tamuzo

I. M. Lav

17 tamuzo - tai vienas iš keturių pasninkų, skirtų atminimui apie Šventyklos sugriovimą, kiti trys pasninkai tai: Gedalijos pasninkas (3 tišrei mėnesio diena), Dešimta teveto ir Devinta avo.

115/116368.jpg

החרות ה

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Pirmas faktorius – prigimtis (מצע) yra pirminė žmogaus materija, nes žmogus yra sukurtas principu „ješ me ješ“ (egzistencija iš egzistencijos), t.y. žmogus yra savo gimdytojų „smegenų vaisius“.

115/116336.jpg