kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועם כל המתבאר לעיל, תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאד לרוח אנושי. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti „keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Palaiminimai už džiaugsmą ir už skausmą

I. M. Lav

Pasakyta knygoje „Tehilim“ (150 sk.): „Kiekviena siela tegarbina Kūrėją!” Klausia išminčiai: „Nuo ko malonumą gauna tik siela, bet ne kūnas?“ Ir atsako: „Tai - kvapas“. Žodžiai ריח („kvapas“) ir רוח („siela“) yra tos pačios šaknies. Iš to išminčiai nurodo, kad ir už malonų kvapą taip pat reikia dėkoti Kūrėjui.

115/116345.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Lag-Baomer

I.M.Lav

Lag-Baomer – ypatinga diena, ryškiai besiskirianti nuo kitų Omero periodo dienų. Lag – tai yra raidės ל „lamed“ ir ג „gimel“ – taip žymimas skaičius „33“. Lag-Baomer – trisdešimt trečioji Omero diena, 18 ijaro.

115/116357.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Ijaro mėnuo

I. M. Lav

Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių žmogus negalėjo įvykdyti Pesacho aukos priedermės nustatytu laiku, Tora suteikia jam galimybę tai atlikti praėjus lygiai mėnesiui po Pesacho, ijaro 14.

115/116351.jpg

הקדמה לספר הזהר לה,לו,לז, לח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi „noro gauti“ pirmas lygis (bchina alef ), vadinamas „domem“ (negyvasis). Tai „noro gauti“ atsivėrimo mūsų materialiame pasaulyje pradžia.

115/116860.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

17 tamuzo

I. M. Lav

17 tamuzo - tai vienas iš keturių pasninkų, skirtų atminimui apie Šventyklos sugriovimą, kiti trys pasninkai tai: Gedalijos pasninkas (3 tišrei mėnesio diena), Dešimta teveto ir Devinta avo.

115/116368.jpg