kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

הקדמת פי חכם א

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš „knygų ir iš autorių“ žinoma, kad kabalos mokymas yra absoliučiai privalomas kiekvienam Izraelio žmogui.

115/115873.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה פו

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Žinok, kad balsiai dalinasi į tris aspektus: roš, toch, sof.

115/115870.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות ב

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau turime surasti didelį paslėpimą, „uždėtą“ ant vidinės Toros. Kaip pasakyta Talmudo traktate Chagiga, kad „neaiškinamos pasaulėdaros paslaptys net dviems, o merkava („vežimo“, mistinės) paslaptys net vienam“.

115/116527.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה פח

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir jau yra žinoma, kad zon de A‘‘K pašvietė naują šviesą į dešimt Nekudim sfirot dviejose vietose: per tabūrą apšvietė Keter de Ne kudim, ir per jesod apšvietė Aba ve Ima de Nekudim.

115/115872.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יג

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galima suprasti „indų sudužimo“ būtinumą, kaip yra aprašyta Zohare ir Ari raštuose.

115/117554.jpg