kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

יהדות הלכה למעשה

Praktinė Halacha (Įstatymai)

I. M. Lav

Šavuot šventės pavadinimas yra susijęs su tomis septyniomis savaitėmis šavuot), kurios yra pradedamos skaičiuoti nuo Pesacho šventės. Ši šventė turi keturis pavadinimus: Šavuot, Bikurim šventė, Aceret ir Toros dovanojimo šventė.

115/116831.jpg

מאמר לסיום הזוהר טז, יז

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime suprasti išminčių pasakymą: „Didesnis yra Toros mokytojo aptarnavimas už patį Toros mokymąsi.

115/116836.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות קכח, קכט

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir todėl užbaigia baraita: „teisuolis pražuvo“, t.y. „absoliutaus teisuolio“ aspektas, kurio šis žmogus galėjo nusipelnyti.

115/116837.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro – „kabalos išmintis“ ir „atvira“ Tora yra tas pats.

115/115669.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

שבת הגדול Šabat Agadol

I. M. Lav

Šabatas prieš Pesacho šventę vadinasi שבת הגדול Šabat agadol, „Didysis Šabatas“. Šio Šabato „haftaroje” Kūrėjas žada: „Štai, Aš siunčiu jums pranašą Elijahu prieš Kūrėjo dienos atėjimą – didžios ir rūsčios dienos”. Šis posmas, su didžiule jėga išreiškiantis išgelbėjimo viltį, ir davė šiam Šabatui pavadinimą.

115/116312.jpg