kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לספר הזהר סג

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tai reiškia, kad visi sutinka, kad pirmieji išminčai buvo svarbesni už paskesniuosius, tačiau pagal Toros išminties supratimą, vėlesni išminčiai yra žymiai svarbesni už pirmuosius.

115/115503.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Palaiminimai, kurie sakomi pamačius ar išgirdus ką nors nuostabaus

I. M. Lav

Pamačius vaivorykštę tarp debesų, ne tik gėrimės šio gamtos reiškinio grožiu, bet prisimename gilią jos reikšmę – tai ženklas, patvirtinantis Kūrėjo pažadą Noachui ir jo sūnums daugiau niekada nesiųsti į žemę Tvano.

115/1151034.jpg

הקדמה לספר הזהר סב

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti, kad pirmųjų kartų dvasinis – dorovinis lygis yra nepalyginamai aukštesnis už dabartinių.

115/115408.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šeimyninio gyvenimo tyrumas

I. M. Lav

Pasinėrimo į „mikvos“ vandenis priedermė - labai sudėtinga priedermė, reikalaujanti esminių Halachos žinių.

115/1151015.jpg

השלום ו

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl rabi Akiva sako: „Sąskaitos knyga“ atverta, o ranka rašo“.

115/117272.jpg