kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לתלצוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau visgi, kodėl žmogui neužtenka trečio aspekto, t.y. Kūrėjo valdymo „užmokesčiu ir bausme“, suvokimo?

115/115486.jpg

הקדמה לספר הזהר סה

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir žinok, kad kiekviename dalyke yra „išorinė“ ir „vidinė“ pusė.

115/115449.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Sugrįžimo iš meilės“ dėka visi žmogaus tyčiniai nusikaltimai virsta nuopelnais.

115/115203.jpg

הקדמה לספר הזהר סד

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti, kodėl yra draudžiama ginčytis su pirmaisiais išminčiais, kas liečia atvirą Torą.

115/115492.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išeina, kad dabar žmogus randasi „viduryje“ tarp baimės ir meilės, ir todėl vadinasi „vidurinysis“.

115/115384.jpg