kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dar turime prisiminti, kad pasiekti ketvirtą meilės Kūrėjui pakopą, galima tik nusipelnius suvokimo, kaip visas pasaulis ateityje atvers „Kūrėjo veidą“.

115/115637.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Lag-Baomer

I. M. Lav

Lag-Baomer – ypatinga diena, ryškiai besiskirianti nuo kitų Omero periodo dienų. Lag – tai yra raidės ל „lamed“ ir ג „gimel“ – taip žymimas skaičius „33“. Lag-Baomer – trisdešimt trečioji Omero diena, 18 ijaro.

115/115881.jpg

מאמר לסיום הזוהר יב

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išeina, kad mūsų karta yra „Mašijacho dienų karta“, todėl nusipelnėme savo šventos žemės išvadavimo iš svetimšalių rankos, ir taip pat nusipelnėme knygos Zohar atsivėrimo.

115/115831.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ה

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Tas, kas žiūri į nuogus kūnus, net jei bus tokio lygio kaip Moše, neišvengs gehinomo teismo.

115/116567.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Šma Izrael“

I. M. Lav

Visas „Šma“ tekstas sudarytas iš 248 žodžių (skaičiaus, lygaus kūno organų skaičiui), kas išreiškia pilną paklusimą Kūrėjo valdžiai visa savo esybe, kaip pasakė karalius Davidas knygoje Tehilim: „Visi mano kaulai pasakys: Kūrėjau, kas prilygs Tau!?“

115/116126.jpg