kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Praktinė Halacha (Įstatymai)

“Saugok Šabato dieną”

I. M. Lav

Per Šabatą uždrausti visi tie veiksmai, kurie įprasti kasdien, kadangi jie nesiderina su Šabato šventumu. Tam, kad Šabatas iš tiesų nusipelnytų „šventos dienos Kūrėjui“ vardo, reikia skirti ypatingą dėmesį trims kategorijos „saugok“ aspektams.

115/116130.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה קנג, קנד

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas{

Tai reiškia, kad „mėnulio sumažėjimo” (dvasinė kategorija) metu Acilut parcufo Nukvos achor (kita pusė) nukrito ir apsirengė B – J – A pasaulių parcufais.

115/116132.jpg

הקדמה לספר הזהר סז

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nenustebk, kad vienas žmogus gali savo veiksmais sąlygoti viso pasaulio pakilimą ar kritimą, nes yra nepajudinamas dėsnis: „Atskiras ir bendras yra tapatūs, kaip du vandens lašai“.

115/115266.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות סח

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Reikia žinoti, kad visos savybės ir visi polinkiai, kurie yra įdiegti žmoguje, santykiams su aplinkiniams, t.y. visos šios savybės ir visi polinkiai reikalingi žmogui Kūrėjo darbe. Ir iš pat pradžių buvo sukurti ir įdiegti žmoguje tik šiam vaidmeniui, nes tai ir yra galutinis žmogaus tikslas.

115/115232.jpg

הקדמה לספר הזהר סו

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kai „Izraelio žmogus“ stiprina bei didina savo „vidinės“ pusės, t.y. „Izraelio aspekto“ savyje svarbumą, tada jis „Izrael“ aspektą iškelia virš išorinio, „pasaulio tautų“ aspekto.

115/115412.jpg