kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות ב

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau turime surasti didelį paslėpimą, „uždėtą“ ant vidinės Toros. Kaip pasakyta Talmudo traktate Chagiga, kad „neaiškinamos pasaulėdaros paslaptys net dviems, o merkava („vežimo“, mistinės) paslaptys net vienam“.

115/116527.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה פח

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir jau yra žinoma, kad zon de A‘‘K pašvietė naują šviesą į dešimt Nekudim sfirot dviejose vietose: per tabūrą apšvietė Keter de Ne kudim, ir per jesod apšvietė Aba ve Ima de Nekudim.

115/115872.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יג

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galima suprasti „indų sudužimo“ būtinumą, kaip yra aprašyta Zohare ir Ari raštuose.

115/117554.jpg

מאמר לסיום הזוהר יז

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kaip sakėme apie Kūrėjo didumo suvokimą, kad jei aplinka deramai neišaukština Kūrėjo, ji susilpnina pavienį žmogų ir „atima“ iš jo galimybę pasiekti Kūrėjo „aukštumą“.

115/115871.jpg

הקדמת פי חכם ח

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro dabar visiškai aišku, kad kiekvienas „atviros” Toros lygis yra žmogui, kaip pasiruošimas būti vertam, jam skirtos „slaptos” Toros dalies pasiekimui.

115/115897.jpg