kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לספר הזהר סט

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tikunim Zohar parašyta (tikun 30): „Atsibuskite ir atsikelkite dėl šventos Šchinos, nes pas jus širdis tuščia, be suvokimo, kad pažinti ir suprasti Ją, nors Ji ir yra jumyse“.

115/115384.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Antra pakopa – tai meilė, nepriklausanti nuo jokios priežasties.

115/115451.jpg

הקדמה לספר הזהר סח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar išaiškėja, kad ir pačioje Toroje yra „išorinė“ bei „vidinė“ pusės, kaip ir bendrai pasaulyje.

115/115380.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות א

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Talmudo traktato „Okcin“ pabaigoje parašyta: „Nerado Kūrėjas kito būdo, kaip perduoti Izraeliui palaiminimą, tik – „Šalom“ (taika).

115/117467.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות סט, ע

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl mums yra labai svarbu suprasti „meilės Kūrėjui” esmę. Tai panašu iš to, kaip žmogus myli savo draugą, t.y. meilė Kūrėjui išeina iš to paties principo.

115/115455.jpg