kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

הקדמה לספר הזהר סו

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kai „Izraelio žmogus“ stiprina bei didina savo „vidinės“ pusės, t.y. „Izraelio aspekto“ savyje svarbumą, tada jis „Izrael“ aspektą iškelia virš išorinio, „pasaulio tautų“ aspekto.

115/115412.jpg

הקדמה לתלצוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau visgi, kodėl žmogui neužtenka trečio aspekto, t.y. Kūrėjo valdymo „užmokesčiu ir bausme“, suvokimo?

115/115486.jpg

הקדמה לספר הזהר סה

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir žinok, kad kiekviename dalyke yra „išorinė“ ir „vidinė“ pusė.

115/115449.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Sugrįžimo iš meilės“ dėka visi žmogaus tyčiniai nusikaltimai virsta nuopelnais.

115/115203.jpg

הקדמה לספר הזהר סד

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti, kodėl yra draudžiama ginčytis su pirmaisiais išminčiais, kas liečia atvirą Torą.

115/115492.jpg