kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה צז

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi, nors mes sakome, kad zon pakilo kaip man į Aba ve Ima, ir ten gavo šviesas, bei sugrįžo į savo vietą apačioje.

115/115889.jpg

הקדמת פי חכם ד

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar išaiškėja tai, kas parašyta kelete vietų „Zohare“ ir „Tikunim“, kad 613 priedermių yra vadinamos: „613 Toros patarimų“. Tačiau taip pat daugelyje vietų 613 priedermių yra vadinamos: „613 užstatų“.

115/115888.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה צד, צה, צו

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi, kai Aba ve Ima gavo naują šviesą A‘‘B – Sag, ir nuleido hey tata iš nikvei einajim atgal į pe, tada Aba ve Ima pakėlė pas save savo achapą, nukritusį į žemesnę pakopą.

115/115885.jpg

הקדמת פי חכם ג

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Parašyta išminčių midrašuose ir daugelyje „Zohar“, bei „Tikunim“ vietų, kad visi aukštutiniai pasauliai su visa jų kokybe ir kiekybe iš pat pradžių yra paruošti tik Izraelio sūnų tobulumui.

115/115880.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה צב, צג

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Jau sakėme, kad hey tata pakilimas į nikvei einajim, įvyko cimcum bete ir sąlygojo katnut de Nekudim išėjimą.

115/115879.jpg