kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ואילו הבטחתני להשיג כל רזיך ולהיות בין הנשגבים אליך, ולא הלבשתם בי בהוה ממש – דייני. בעל הסולם דייני. Jeigu būtum tik prižadėjęs man pasiekti ir suvokti visas Tavo paslaptis (Kūrėjau), ir būti tarp labiausiai išaukštintų, bei išrinktųjų pas Tave, bet nebūtum to įvykdęs dabar būtent – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Pesacho sederio metu reikia išgerti keturias taures vyno, atminčiai apie išsilaisvinimą iš vergijos. Penkta taurė, statoma stalo viduryje, simboliškai skiriama pranašui Elijahu.

115/116310.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Jau nuo seno sederis tapo Pesacho simboliu. Daugybė įstatymų yra susiję su juo: ir tų, kurie užrašyti Toroje, ir tų, kurie nustatyti išminčių - daugybė šios nakties papročių duoda galimybę vėl išgyventi praeities įvykius.

115/116318.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Omero skaičiavimas

I. M. Lav

Nuo antrosios Pesacho šventės nakties, 16 nisano, pradedamas „omero skaičiavimas“. Tora liepia atskaičiuoti septynias savaites, tai yra 49 dienas, nuo tos dienos, kai į Šventyklą atnešdavo miežių omerą: „Iki sekančios dienos, pasibaigus septintai savaitei, atskaičiuokite penkiasdešimt dienų, ir atneškite naują dovaną Kūrėjui“ (Vaikra, 23).

115/116319.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Tais laikais, kai stovėjo Šventykla, Pesacho išvakarės buvo šventinė diena - diena, kai buvo aukojamos Pesacho aukos. Šią dieną reikia įvykdyti šias priedermes: „chameco sudeginimą“, „chameco“ pardavimą, macos kepimą ir stalo sederiui ruošimą.

115/116314.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Su pagrindiniu Pesacho aspektu - macos valgymu yra susijusios dvi Toros priedermės: viena priedermė yra valgyti macą, kita priedermė - tai draudimas valgyti „chamecą“.

115/116308.jpg