kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Nepaisydami kiaurai smelkiančių vėjų, audrų ir lietaus, veidus čaižančios krušos, sniego ir šalčio – Baal aSulamo mokiniai drąsiai, su didžiausiu atsidavimu ir pasiaukojimu vidury nakties keliaudavo į pamokas.

115/116559.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה קכב, קכג, קכד, קכה, קכו

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Paskui parcufas pakyla antrą kartą su man pas viršutinį, ir tai vadinasi: „ibur bet“ (antras užgimimas).

115/115987.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Jis atsakė: „Nėra tau ko pergyventi – vaikas, kurį dabar nešioji, išgyvens. Ir gyvenime jam neprireiks daktarų“. Ir iš tiesų, šis vaikas augo tvirtos sveikatos ir per savo gyvenimą niekada nesirgo.

115/116705.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Chupa“ ir „kidušin“ „קידושין“ ir „חופה“

I. M. Lav

קידושין „Kidušin“ ceremonijos centre - sutuoktuvių žiedo perdavimas nuotakai. Žiedas - ne santuokos sudarymo simbolis, bet jo pagalba ir yra sudaroma santuoka. Todėl šis žiedas būtinai turi būti jaunikio nuosavybe, ir jis turi jį nupirkti už savo pinigus. Kitu atveju קידושין neturi galios.

115/116189.jpg

החרות יא

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir yra šiuolaikinių „išorinių“ (ateistinių) išminčių, kurie įsižiūrėjo į aukščiau aprašytus dalykus ir pamatė, kad žmogaus protas - tai gyvenimo įvykių ir atsitikimų „produktas“.

115/116358.jpg