kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Ijaro mėnuo

I. M. Lav

Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių žmogus negalėjo įvykdyti Pesacho aukos priedermės nustatytu laiku, Tora suteikia jam galimybę tai atlikti praėjus lygiai mėnesiui po Pesacho, ijaro 14.

115/116351.jpg

הקדמה לספר הזהר לה,לו,לז, לח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi „noro gauti“ pirmas lygis (bchina alef ), vadinamas „domem“ (negyvasis). Tai „noro gauti“ atsivėrimo mūsų materialiame pasaulyje pradžia.

115/116860.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

17 tamuzo

I. M. Lav

17 tamuzo - tai vienas iš keturių pasninkų, skirtų atminimui apie Šventyklos sugriovimą, kiti trys pasninkai tai: Gedalijos pasninkas (3 tišrei mėnesio diena), Dešimta teveto ir Devinta avo.

115/116368.jpg

החרות ה

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Pirmas faktorius – prigimtis (מצע) yra pirminė žmogaus materija, nes žmogus yra sukurtas principu „ješ me ješ“ (egzistencija iš egzistencijos), t.y. žmogus yra savo gimdytojų „smegenų vaisius“.

115/116336.jpg

מאמר לסיום הזוהר ה

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau koks gi yra žmogaus, nusipelniusio ateiti į „susiliejimą“ su Palaimintu Kūrėju šlovingumas ir privalumas?

115/116757.jpg