kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ (1)

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

16) Rabi Šimonas pasakė: „Iš tikro dangus ir jo kariauna buvo sukurti „Ma“ (מה – „Kas“ aspektas, atspindintis materiją) pagrindu, kaip parašyta: „Kai pasižiūrėsiu į dangų, Tavo rankų darbą“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 4), bet anksčiau parašyta: „Koks (מה „Ma“) didis visoje žemėje Tavo vardas, Tavo didybė virš dangaus“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 2).

115/120194.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

Ir tada jam Baal aSulamas pasakė: „Rankų apsiplovimo prasmė yra Kūrėjo noras, kad tu tai darytum“.

115/120193.jpg

הקדמת ספר הזהר מאמר מי ברא אלה דאליהו

Zohar „Kas (visa) tai sukūrė” pagal (pranašą) Elijahu

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

11) Pasakė rabi Šimonas: „Elazarai, sūnau, nustok kalbėti ir atsivers didelė aukštutinė paslaptis, ko nežino mūsų pasaulio žmonės“.

115/120192.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime suprasti išminčių pasakymą, nuo kurio pradėjome šį įvadą: „Nerado Kūrėjas kito būdo, kaip perduoti Izraeliui palaiminimą, tik – „Šalom“ (taika).

115/120191.jpg

הקדמת ספר הזהר מאמר מי ברא אלה

Zohar „ Kas (visa) tai sukūrė? “

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Rabi Elazaras pradėjo (atvėrė): „Pakelkite į viršų akis ir pažiūrėkite: Kas (visa) tai sukūrė? (Ješaja 40 – 26) Klausia:

115/120190.jpg