kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

שערי קדושה חלק א שער ב

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Antrieji

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Panagrinėkime keturis pagrindus, kurie yra savybių (midot) įsigijime.

115/119977.jpg

מהות חכמת הקבלה

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Prieš apibūdinant „Kabalos išminties” atsiradimą ir istoriją, nors apie tai jau daug parašyta, pirmiausia reikia gerai apibrėžti šios išminties esmę, nes manau yra labai žmonių žinančių tai.

115/119976.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Toros skaitymo ciklo užbaigimo diena, 22 tišrei Izraelyje, arba 23 tišrei už jo ribų – šventė, žinoma pavadinimu שמחת תורה Simchat-Tora („Toros linksmumas“).

115/119975.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

„Aštuntą dieną šventinis susirinkimas [aceret] tegul bus pas jus – jokio darbo nedirbkite ir aukokite deginamąją auką, deginamąją auką Kūrėjui, teikiančią Jam ypatingą malonumą...“

115/119974.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Hošana raba – tai paskutinė Sukot šventės chol-amoed diena. Tą dieną baigiasi priedermių gyventi palapinėje bei „arba minim“ laikas.

115/119972.jpg