kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

שערי קדושה חלק ב שער ג

Šventumo vartai Antra dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Apie užmokestį, vykdant Torą ir priedermes.

115/120008.jpg

מהות חכמת הקבלה

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Dėsnio „šaknis“ ir „šaka“ santykis su dvasiniais pasauliais.

115/120007.jpg

שערי קדושה חלק ב שער א

Šventumo vartai Antra dalis. Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dabar atverk akis ir pamatyk tikrą šio pasaulio malonumų vertę, nes visi šio pasaulio malonumai ir gerumai yra tik iliuzija ir apgaulė.

115/120006.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dabar nustatysime bendrus „vaistus“, kaip galima išsigelbėti (išsigydyti) nuo „sielos negalavimų“ (abejonių).

115/120005.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dalykai, kurių reikia ypatingai saugotis.

115/120004.jpg