kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Kaip jau kalbėjau Baal Šem Tovo vardu, kad prieš priedermės vykdymą nereikia galvoti apie Apvaizdą. Bet atvirkščiai, žmogus turi pasakyti: „Jei ne aš už save, tai kas už mane“.

115/119755.jpg

פרי חכם אגרות קודש מח

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Parašyta: „Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.

115/119754.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Avrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מורדכי גוטליב

Po truputį, nepastebimai ir tyliai, rabi Baruchas „gėrė“ savo tėvo mokymą, kol tai tapo jo paties dalimi ir esybe.

115/119753.jpg

פרי חכם אגרות קודש לז

„Šventi laiškai“ psl. 37

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

„Keturi įėjo į „Pardes“ פרדס (Rojaus Sodą)“.

115/119752.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Ir mes lyginame Kūrėjo mintis, t.y. Toros paslaptis ir Toros „skonius” su „virve”, todėl kad yra daug „formos sutapimo” su Kūrėju pakopų.

115/119751.jpg