kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לספר הזהר

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Aš noriu šiame įvade išnagrinėti iš pirmo žvilgsnio paprastus dalykus, t.y. dalykus, jau daug kartų visų aptartus.

115/120197.jpg

שמעתי

„Šamati“

tai, ką ravas Baruchas Ašlagas girdėjo iš savo tėvo Baal Sulamo

„Toros dovanojime“, kuris buvo ant Sinajaus kalno, nereiškia, kad tada buvo duota Tora, o paskui davimas nutrūko.

115/120196.jpg

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ (2)

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

19) Rabi Šimonas pasakė, toliau parašyta tobulai: „Išvedantis pagal skaičių savo kariaunas“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).

115/120195.jpg

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ (1)

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

16) Rabi Šimonas pasakė: „Iš tikro dangus ir jo kariauna buvo sukurti „Ma“ (מה – „Kas“ aspektas, atspindintis materiją) pagrindu, kaip parašyta: „Kai pasižiūrėsiu į dangų, Tavo rankų darbą“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 4), bet anksčiau parašyta: „Koks (מה „Ma“) didis visoje žemėje Tavo vardas, Tavo didybė virš dangaus“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 2).

115/120194.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

Ir tada jam Baal aSulamas pasakė: „Rankų apsiplovimo prasmė yra Kūrėjo noras, kad tu tai darytum“.

115/120193.jpg