kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Avrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מורדכי גוטליב

Todėl turi žmogus dirbti su savimi, kad pakeistų egoistinės meilės sau prigimtį ir ateitų prie kitos – meilės artimui prigimties.

115/119766.jpg

פרי חכם אגרות קודש פה

„Šventi laiškai“ psl. 85

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Parašyta: „Jei iš pašaipūnų Jis (Kūrėjas) šaipysis, tai nuolankiems duos malonę“ (Mišlei 3 – 34).

115/119765.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Ir iš čia aiškus įrodymas, kad mūsų karta priartėjo prie „Mašijacho kartos“.

115/119764.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

15 švato, Tu bi Švat – nauji medžių metai. Tuo metu medžiai Izraelyje atgyja po žiemos miego.

115/119763.jpg

פרי חכם אגרות קודש פא

„Šventi laiškai“ psl. 81

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Pakalbėkime apie atgailą. Tai galima pavadinti „tobulumu“, kai pamatai, kad viskas yra apspręsta iš anksto.

115/119762.jpg