kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

זוהר תרומה כי נר מצוה ותורה אור

Zohar „Priedermė – žvakė, o Tora – šviesa“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Rabi Josi pradėjo ir pasakė: „Priedermė – žvakė, o Tora – šviesa, ir veiksmingi pamokymai – gyvenimo kelias (Mišlei 6 – 23).

115/119896.jpg

אחור וקדם צרתני

„Iš priekio ir iš užpakalio apglėbei mane“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Tačiau tana mus moko, kad reikia visomis jėgomis stengtis dėl miltų, nes be jų nėra Toros.

115/119895.jpg

זוהר וישב חטאו משקה מלך מצרים והאפה

Zohar „Nusidėjo Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir kepėjas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Ateik pažiūrėk. Jechezkelis saugojo savo burną nuo draužiamo maisto, kaip parašyta: „Neįėjo į mano burną netinkama mėsa“( Jechezkel 4 – 14), todėl nusipelnė, ir galėjo vadintis – „žmogus“ אדם) Adam).

115/119894.jpg

זוהר וישב חטאו משקה מלך מצרים והאפה

Zohar „Nusidėjo Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir kepėjas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Kai Kūrėjas sukūrė pasaulį, visus kūrinius sukūrė pagal atitinkamą „pavidalą“.

115/119893.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

17 tamuzo – tai vienas iš keturių pasninkų, skirtų atminimui apie Šventyklos sugriovimą.

115/119892.jpg