kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זהר משפטים הסבא

Zohar „Senis“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Ateik ir pažiūrėk, toks yra Toros kelias.

115/120127.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Iš tikro tie angelai, tai žmogaus sielos jėgos, su kuriomis „tarėsi“ Kūrėjas, nes kaip sako išminčiai, šiais principais buvo sukurta visa mūsų pasaulėdara.

115/120126.jpg

שלבי הסולם מועדים פורים מצוה עד דלא ידע

Šlavei haSulam Purimas „Priedermė ...kad netskirtum“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Išminčiai )Talmudas, Megila 7) pasakė: „Privalo žmogus per Purimą išgerti tiek, kad neatskirtų tarp „prakeiktas Hamanas“ ir „palaimintas Mordechajus“.

115/120125.jpg

ברכת שלום שמעתי מאמר פורים

Birkat Šalom „Šamati“, Purimas

tai, ką ravas Baruchas Ašlagas girdėjo iš savo tėvo Baal Sulamo

Pirmiausiai turime suprasti, kas „vidiniu supratimu“ yra „Mordechajaus“ ir „Hamano“ aspektai?

115/120124.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Nuo pasninko iš karto pereinama prie šventės linksmybių. Šis perėjimas primena, kad nėra linksmumo, kuriame nebūtų bent kiek įsimaišiusio skausmo.

115/120123.jpg